Osvetová komisia OkO SPZ Nitra

Ing. Andrej VRÁBEL
predseda

doc. Ing. Peter ČIČO, CSc.
člen

Ing. Juraj HORVÁTH, CSc.
člen

Rudolf DULAJ
člen

Mgr. Peter KOSTOLNÍK
člen

Ing. Jozef LUŠŇÁK, PhD.
člen

Ing. Ján ROSIVAL
člen

Ing. Mgr. Štefan ŠKROVÁNEK
člen

 

Na stiahnutie:

Smernica SPZ o udeľovaní vyznamenaní

Návod na činnosť Krúžku mladých priateľov poľovníctva v priebehu celého roka

 

Aktuality z kategórie Osvetová komisia OkO SPZ Nitra

Všetky aktuality