Osvetová komisia OkO SPZ Nitra

Klaudia BALKOVÁ
predsedníčka

Gabriel ÁČ
člen

doc. Ing. Peter ČIČO, CSc.
člen

Rudolf DULAJ
člen

Ing. Juraj HORVÁTH, CSc.
člen

Ing. Hana HUSÁROVÁ, PhD.
člen

Mgr. Peter KOSTOLNÍK
člen

Ing. Ján ROSIVAL
člen

 

Na stiahnutie:

Smernica SPZ o udeľovaní vyznamenaní

Návod na činnosť Krúžku mladých priateľov poľovníctva v priebehu celého roka

 

Aktuality z kategórie Osvetová komisia OkO SPZ Nitra

Všetky aktuality