Družobné stretnutie Nitra – Kroměříž /2019

 

Mesto Kroměříž patrí už celé desaťročia k  družobným mestám Nitry. Je to mesto škôl, historických pamiatok, umenia, kultúry a pamiatok UNESCO.  Kroměříž, známy aj pod názvom „Hanácke Atény“,  bol v roku 1997 vyhlásený za najkrajšie historické mesto. Obidve  tieto mestá: Nitra a Kroměříž sa spojili, aby udržiavali vzájomné kultúrne putá a kontakty medzi svojimi obyvateľmi. Začiatok tejto spolupráce siaha k decembru 1972.

Táto pekná tradícia vzájomných kontaktov a pút sa už roky dodržiava aj medzi priateľmi poľovníctva. Tak sa aj toho roku konalo tradičné družobné stretnutie zástupcov Slovenského poľovníckeho zväzu, okresnej organizácie Nitra a Českomoravskej mysliveckej jednoty, okresního mysliveckýho spolku Kroměříž. Uskutočnilo sa 1. septembra 2019 v Alekšinciach.  Už od skorých ranných hodín  tím poľovníkov z PZ Alekšince pripravoval priestor, výzdobu, občerstvenie, skrátka všetko potrebné k stretnutiu priateľov.

Na chate PZ SPZ Alekšince, ktorá sa nachádza v areáli miestneho kynologického klubu   bol ranný zraz účastníkov stretnutia.  Zvítali sme sa s našimi priateľmi poľovníkmi z Kroměříža, s ktorými sme sa celý rok nevideli. V krásnych priestoroch chaty nás čakal prípitok a bohaté občerstvenie.  Prítomných srdečne privítal a prihovoril sa predseda SPZ OkO Nitra Mgr. Richard Ivančo. Následne sa ujal slova  predseda ČMMJ OMS Kroměříž prom. práv. Stanislav Kučera. Nasledovali bohaté raňajky a družná debata. Potom sme v sprievode pokračovali ku kostolu, kde sa konala slávnostná Svätohubertská omša. Po omši sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde bol pripravený slávnostný obed. Domáci zabezpečili krátky kultúry program, v rámci ktorého vystúpili speváci z klubu dôchodcov  a klub heligonkárov.

Po výbornom obede nasledoval presun na batériovú strelnicu PS Rišňovce.  Tu sa konal tradičný pretek v strelbe medzi družobnými družstvami. Súťažiaci z obidvoch tímov boli výbornými strelcami. Naše družstvo reprezentovali páni: Stano Lukáčik, Milan Hladký st., Milan Hladký ml., Peter Korec, Maroš Fraňo a Jozef Stanko.
Už pred samotným pretekom sme vkladali veľké nádeje do našich chlapcov a verili sme, že sa im pre nás aj tento rok podarí získať víťazný pohár. Aj napriek mimoriadnym kvalitám súperovho družstva, (mimochodom majstri Európy v strelbe) sme zvíťazili o 36 terčov s výsledkom 329 asfaltových holubov. Naši priatelia z Kroměríža boli síce sklamaní, že pohár si domov neprinesú, ale  z dobrej nálady im to neubralo. Po preteku sme sa presunuli naspäť do kultúrneho domu a v priateľskej atmosfére sa pokračovalo v zábave a v družobnej debate.

Mimoriadne horúci a slnečný deň  sa pomaly blížil ku koncu. Rozlúčili sme sa s našimi priateľmi s prianím stretnutia sa o rok u nich v Kroměříži.    

Záverom patrí veľké poďakovanie členom SPZ PZ Alekšince a PS Rišňovce, členom streleckého družstva a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečení tohto družobného stretnutia.

Tešíme sa na stretnutie s našimi priateľmi z Kroměříža o rok a prevolávame:                                                     “Poľovníctvu zdar!”

 

                                                                Ing. Dana Musilová
                                                           referentka SPZ OkO Nitra

 

Fotogaléria: