Na predaj

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Nitra ponúka na predaj nasledovné publikácie:

  • VESTNÍK SPZ 1/2018 cena 4,- €

 

  • NITRIANSKE POĽOVNÍCTVO 
    / prof. Ing. Imrich Točka, CSc.

Historický nitriansky región, ktorého časť tvorilo aj územie Nitrianskeho okresu v jeho viacerých organizačných historických variantoch, predstavuje územie obdarené jedinečným bohatstvom a krásou prírody, ktorej súčasťou je aj poľovná zver. Okrem faktorov prírodných podmienok sa v tejto oblasti podieľalo na formovaní stavov i kvality zveri aj poľovníctvo. Úlohou tejto publikácie bolo v rámci daných možností zdokumentovať činnosť a výsledky práce mnohých generácií poľovníkov pri jej obhospodarovaní.
Cena publikácie je 10,- €.

 

  • POĽOVNÍCKYM CHODNÍKOM kráčali spolu s nami 
    / prof. Ing. Imrich Točka, CSc.

V tejto knižnej publikácii sa autor vracia k jeho celoživotnej záľube, ktorou je poľovníctvo. Zameriava na dávnejších i nedávnych poľovníckych predchodcov, ktorí zanechali svoje trvalé stopy na tom zLomyselnom „poľovníckom chodníku“. V tomto prípade sa však  nevenuje získavaniu vzácnych trofejí. Zameral sa na veselé i vážne epizódy poľovníckeho života, v ktorom sa spravidla odrážal aj charakter osobnosti jednotlivých protagonistov. Ich príbehy sú zdrojom poznania, zábavy i poučenia. Pre lepšie pochopenie deja sa v niektorých prípadoch autor snažil  aj charakterizovať spoločenské pomery.
Cena publikácie je 8,- €.

 

  • KESOVSKÉ JARABICE / Ing. Ján Vrba/ cena 5,- €