Komisia poľovnícka a životného prostredia OkO SPZ Nitra

Ing. Ladislav JANČOVIČ
predseda

Ing. Ján BARÁT
člen

RNDr. Štefan BLEHO
člen

Tomáš DEPEŠ
člen