Komisia poľovnícka a životného prostredia OkO SPZ Nitra

Ing. Ladislav JANČOVIČ
predseda

Ing. Ján BARÁT
člen

Ing. Michal MIŠKEJE, PhD.
člen

Ing. Tomáš SLÁDEČEK
člen