Kynologicko-strelecká komisia OkO SPZ Nitra

Ladislav BANÁS ml.
predseda

Róbert ĎURÍK
člen

Mgr. Martin BARANTAL
člen

Ing. Norbert ČANAKY
člen

Ing. Martin FIK, PhD.
člen

Andrej LÖRINCZ
člen

a

Ing. Jozef STANKO
člen

MVDr. Branislav OŤAPKA
člen

Mgr. Juraj MARTVOŇ
člen

 

Aktuality z kategórie Kynologicko-strelecká komisia OkO SPZ Nitra

Všetky aktuality