Kynologicko-strelecká komisia OkO SPZ Nitra

Ladislav BANÁS ml.
predseda

Róbert ĎURÍK
člen

Mgr. Ivana BAKOVÁ
členka

Mgr. Martin BARANTAL
člen

Pavol BRADÁČ
člen

Ing. Martin FIK, PhD.
člen

Pavel JAVORČÍK
člen

Lukáš LENČÉŠ
člen

Bc. Miloš MAKO
člen

Stanislav SKOVAJSA
člen

Ing. Jozef STANKO
člen

MVDr. Branislav OŤAPKA
člen

 

Aktuality z kategórie Kynologicko-strelecká komisia OkO SPZ Nitra