OKRESNÉ STRELECKÉ PRETEKY v Mojmírovciach /2019

Kynologicko – strelecká komisia Okresnej organizácie Nitra organizovala Okresné strelecké preteky pre členov a organizačné zložky SPZ OkO Nitra a členov OPK Nitra na asfaltové terče v stredu 8. mája 2019 na oblúkovej strelnici Poľovníckeho združenia SPZ Mojmírovce.

Tento rok sa registrovalo 23 účastníkov pretekov. Po krátkej prezentácii súťažiacich, prítomných privítal predseda SPZ OkO Nitra p. Mgr. Richard Ivančo. Slova sa ujali aj predseda kynologicko-streleckej komisie SPZ OkO Nitra p. Ladislav Banás ml. a hlavný rozhodca p. Ing. Vladimír Eliáš. Súťažiacim  popriali veľa šťastia.

Následne si účastníci pretekov vyžrebovali poradové čísla.

23 strelcov sa rozdelilo do štyroch družstiev, tri družstvá po šesť strelcov a jedno s piatimi strelcami.

Aj napriek chladnejšiemu ránu atmosféra medzi účastníkmi, obecenstvom, organizátormi aj domácou osádkou bola priateľská. Počas pretekov bola možnosť občerstviť sa v bufete,  za čo domácemu poľovníckemu združeniu ďakujeme.

Počasie sa zlepšovalo, slniečko viac hrialo a pretek ubiehal jedna radosť.

Ale ani po druhom kole nebol víťaz jednoznačný. V ďalšom kole o prvé a druhé miesto bojovali p. Tomáš Stanko a p. Lukáš Lenčeš. Do druhého kola nastrieľali každý 32 terčov. O tretie miesto bojovali až štyria strelci, p. Jozef Jaršinský, p. Július Šrank, p. Štefan Eliáš a p. Andrej Štefeček, ktorí mali každý nastrieľaných 28 terčov.

Po rozstreľoch sa na prvom mieste umiestnil pán Tomáš Stanko, na druhom mieste pán Lukáš Lenčeš a na treťom mieste pán Andrej Štefeček.

Konečné umiestnenie strelcov:

 1. Tomáš Stanko – 32 terčov
 2. Lukáš Lenčeš – 32 terčov
 3. Andrej Štefeček – 28 terčov
 4. Jozef Jaršinský – 28 terčov
 5. Július Šrank – 28 terčov
 6. Štefan Eliáš – 28 terčov
 7. Jozef Stanko – 26 terčov
 8. Matúš Slažanský – 26 terčov
 9. Pavel Javorčík – 26 terčov
 10. Richard Ivančo – 25 terčov
 11. Ján Depeš– 24 terčov
 12. Jozef Bíro – 22 terčov
 13. Michal Korček – 21 terčov
 14. Igor Guttman – 20 terčov
 15. Ladislav Banás ml. – 19 terčov
 16. Peter Schultz ml. – 18 terčov
 17. Marek Szalai – 18 terčov
 18. Štefan Slažanský – 17 terčov
 19. Stanislav Skovajsa – 17 terčov
 20. Igor Bíro – 14 terčov
 21. Martin Cigáň – 11 terčov
 22. Viliam Cigáň – 11 terčov
 23. Ivana Cigáňová – 3 terče.

Prví traja víťazi pretekov boli odmenení vecnými cenami, pamätnými diplomami aj pohármi. Symbolicky ocení boli aj strelci, ktorí skončili na 4. a 5. mieste. Víťazom blahoželáme a prajeme im mnoho zdaru pri reprezentovaní na oblastnom streleckom preteku.

Prevolávame: “Strelectvu zdar!”

 

FOTOGALÉRIA: