Predstavenstvo OkO SPZ Nitra

Mgr. Richard IVANČO
predseda OkO SPZ Nitra

Ing. Ján JAVORČÍK
podpredseda OkO SPZ Nitra,
predseda legislatívnej komisie OkO SPZ Nitra

Rudolf KRÁLOVIČ
tajomník OkO SPZ Nitra

Mgr. Lucia TATARKOVIČOVÁ
predsedníčka ekonomickej komisie OkO SPZ Nitra

Ing. Ladislav JANČOVIČ
predseda komisie poľovníckej a životného prostredia OkO SPZ Nitra

Klaudia BALKOVÁ
predsedníčka osvetovej komisie OkO SPZ Nitra

Ladislav BANÁS
predseda kynologicko – streleckej komisie OkO SPZ Nitra