Legislatívna komisia OkO SPZ Nitra

Ing. Ján JAVORČÍK
predseda

Bc. Jaroslav BÍRO
člen

JUDr. Štefan MESÁROŠ
člen

Ing. Bc. Ivo PODBERSKÝ
člen

doc. Ing. Peter SZOVICS, PhD.
člen