Ekonomická komisia OkO SPZ Nitra

Mgr. Lucia TATARKOVIČOVÁ
predsedníčka

Ing. Martin CIGÁŇ
člen

Ing. Ľubomír ONDRUŠKA, PhD.
člen