OKRESNÉ STRELECKÉ PRETEKY Americký trap 60 v Hruboňove /2022

Dňa 23. apríla 2022 sa na strelnici poľovníckeho združenia “Topolina” Šurianky – Hruboňovo konali Okresné strelecké preteky na asfaltové terče, disciplína AMERICKÝ TRAP 60, ktoré organizovala kynologicko-strelecká komisia SPZ OkO Nitra v spolupráci s PZ SPZ “Topolina” Šurianky – Hruboňovo.

Po dvoch rokoch obmedzení pri športových akciách pre COVID-19 to boli prvé preteky  ako za čias pred „COVIDOM“. A tak sme očakávali hojnú účasť strelcov, ktorí by si konečne mohli s radosťou a v pohode zasúťažiť. Neskrývali sme naše sklamanie, keď sa zaregistrovalo 12 účastníkov pretekov.

Po prezentácii, súťažiacich aj všetkých prítomných privítal predseda SPZ OkO Nitra p. Mgr. Richard Ivančo. Slova sa následne ujal hlavný rozhodca p. Ing. Vladimír Eliáš a rozhodca p. Ing. Peter Kollár.  Súťažiacim popriali veľa šťastia.

Následne si účastníci pretekov vyžrebovali poradové čísla a preteky sa mohli začať. Počasie nám po daždivej noci prialo. Z rána bolo chladnejšie ale v priebehu dňa sa vyčasilo a bolo teplejšie.

Atmosféra, aj napriek poslabšej účasti súťažiacich, bola veľmi priateľská a zápolenie strelcov bolo veľké a  napínavé do poslednej chvíle.

Víťazom okresných streleckých pretekov sa stal pán Ing. Jozef Stanko s 57 nastrieľanými bodmi zo 60  – 1. miesto.

Na ďalších pozíciách sa umiestnili strelci nasledovne:

2. miesto – Róbert Belan          – 51 nastrieľaných bodov zo 60
3. miesto – Jozef Páleník          – 42 nastrieľaných bodov zo 60
4. miesto – Ing. Tomáš Stanko – 41 nastrieľaných bodov zo 60
5. miesto – Jozef Bíro               – 41 nastrieľaných bodov zo 60.

Prví traja víťazi pretekov boli odmenení pohármi, pamätnými diplomami a vecnými cenami. Ďalší dvaja strelci získali pamätné diplomy a vecné ceny. Ostatní súťažiaci si z pretekov odniesli príjemné pocity a dobrú náladu. Veď nie je podstatné zvíťaziť ale zúčastniť sa.

Organizačné zabezpečenie pretekov bolo na veľmi dobrej úrovni. Členovia poľovníckeho združenia SPZ Topolina Šurianky – Hruboňovo pripravili okrem iného pre prítomných bohaté občerstvenie a výbornú „cigánsku“. Za všetko im patrí VEĽKÁ VĎAKA.  Poďakovanie vyjadrujeme  členom streleckej komisie OkO SPZ Nitra, rozhodcom, zamestnankyniam kancelárie OkO SPZ Nitra a všetkým súťažiacim za účasť.

 

GALÉRIA: