OKRESNÉ STRELECKÉ PRETEKY v Mojmírovciach /2017

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Nitra usporiadala v sobotu 20. mája 2017 na strelnici PZ SPZ Mojmírovce Okresné strelecké preteky.

Strelecké preteky boli určené pre členov evidovaných v SPZ OkO Nitra, pre členov poľovníckych združení SPZ začlenených v organizačnej štruktúre SPZ OkO Nitra a pre členov OPK Nitra.

Okresné strelecké preteky otvoril a zároveň privítal všetkých účastníkov predseda OkO SPZ Nitra a riaditeľ OSP Mgr. Richard Ivančo spolu s členmi organizačného výboru OSP: podpredsedom OkO SPZ Nitra Ing. Jánom Javorčíkom, predsedom streleckej a kynologickej komisie OkO SPZ Nitra Ladislavom Banásom, predsedkyňou ekonomickej komisie OkO SPZ Nitra Mgr. Luciou Tatarkovičovou, Ing. Norbertom Čanakym, hlavným rozhodcom Ing. Vladimírom Eliášom, rozhodcami Ing. Jozefom Stankom a Pavlom Javorčíkom a pokladníčkou Zuzanou Labdíkovou.

Pretekov sa zúčastnilo spolu 16 strelcov. Súťaž prebiehala v priateľskej atmosfére za krásneho slnečného počasia a na prvých troch miestach sa umiestnili:

  1. Lukáš Lenčéš
  2. Ing. Vladimír Eliáš
  3. Ing. Jozef Stanko

Víťazi získali pekné vecné ceny s pamätnými pohármi.

Touto cestou sa pripájame ku gratulácii víťazom a taktiež ostaným zúčastneným pretekárom za aktívnu účasť.

Ponúkame Vám bohatú fotogalériu z Okresných streleckých pretekov a záujemcom tatiež propozície.

 

Fotogaléria