OKRESNÉ STRELECKÉ PRETEKY v Hruboňove /2019

V sobotu dňa 27. apríla 2019 sa konali Okresné strelecké preteky jednotlivcov pre členov a  organizačné zložky SPZ OkO Nitra a členov OPK Nitra na asfaltové terče disciplína AMERICKÝ TRAP 50  na strelnici v Hruboňove, ktoré organizvala Okresná organizácia SPZ Nitra v spolupráci s poľovníckym združením SPZ Topolina Šurianky – Hruboňovo.

Strelecké preteky otvoril predseda SPZ OkO Nitra a riaditeľ pretekov Mgr. Richard Ivančo, spolu s predsedom streleckej komisie OkO SPZ Nitra Ladislavom Banásom. Prítomných tiež privítal hlavný rozhodca pretekov Ing. Vladimír Eliáš a rozhodca Ing. Peter Kollár.

Strelecké preteky prebiehali vo veľmi priateľskej atmosfére súťažiacich a obecenstva, spolu sa zúčastnilo 16 strelcov. Strelecké zápolenie bolo napínavé, najlepšie výsledky streľby si vybojovali strelci:

  1. Milan Hladký, ml. / 45 nastieľaných bodov z 50
  2. Milan Hladký        / 44 nastieľaných bodov z 50
  3. Tomáš Depeš       / 43 nastieľaných bodov z 50

Víťazi boli ocenení vecnými cenami, ostatní strelci si z podujatia odniesli príjemné pocity a náladu.

Organizačné zabezpečenie okresných streleckých pretekov bolo na veľmi dobrej úrovni, začo patrí poďakovanie členom streleckej komisie OkO SPZ Nitra spolu s predsedom, členom PZ SPZ Topolina Šurianky – Hruboňovo a pracovníčkam kancelárie OkO SPZ Nitra.

Prevolávame: “Strelectvu zdar!”

 

Fotogaléria: