OKRESNÉ STRELECKÉ PRETEKY v Mojmírovciach /2018

Dňa 26. mája 2018 sa v Mojmírovciach konali Okresné strelecké preteky OS – 40, ktoré organizovala kynologicko-strelecká komisia Okresnej organizácie SPZ Nitra na strelnici poľovníckeho združenia Mojmírovce. Preteky boli prístupné členom evidovaných v SPZ OkO Nitra, členom poľovníckych združení SPZ začlenených v organizačnej štruktúre SPZ OkO Nitra a členom OPK Nitra.

Prítomným privítal Ing. Ján Javorčík, podpredseda SPZ OkO Nitra a predseda legislatívnej komisie SPZ OkO Nitra a následne odovzdal slovo predsedovi PZ Mojmírovce Ing. Norbertovi Čanakymi, predsedovi kynologicko-streleckej komisie SPZ OkO Nitra Ladislavovi Banásovi ml. a i hlavnému rozhodcovi Ing. Vladimírovi Eliášovi, ktorí popriali účastníkom veľa šťastia.

V príjemnom slnečnom počasí začali strelci súťažiť. Atmosféra medzi účastníkmi, organizátormi i obecenstvom bola priateľská.

Po druhom kole bol víťaz okresných streleckých pretekov už jasný – Lukáš Lenčéš s 36 zasiahnutými terčmi. No medzi druhým a tretím miestom prišlo aj na rozstrel, nakoľko až  štyria súťažiaci mali rovnaký výsledok – 30 terčov. O druhé a tretie miesto zabojovali Július Šrank, Miloš Mako, Stanislav Lukáčik a Marián Vereš. 
Po napínavých rozstreloch sa súťažiaci strelci umiestnili nasledovne:

 1. Lukáš Lenčéš         /36 terčov
 2. Miloš Mako           /30 terčov
 3. Július Šrank           /30 terčov
 4. Marián Vereš           /30 terčov
 5. Stanislav Lukáčik     /30 terčov
 6. Tomáš Stanko         /29 terčov
 7. Pavel Javorčík          /29 terčov
 8. Róbert Ďurík           /28 terčov
 9. Igor Guttman          /26 terčov
 10. Jozef Stanko            /24 terčov
 11. Igor Osúch              /23 terčov
 12. Mgr. Peter Schultz  /23 terčov
 13. Pavol Javorčík ml.   /21 terčov
 14. Ladislav Banás ml.  /21 terčov
 15. Ladislav Banás st.   /21 terčov
 16. Marek Szalai           /21 terčov
 17. Michal Korček         /19 terčov
 18. Jaroslav Broďáni     /18 terčov
 19. Patrik Lenčéš          /17 terčov
 20. Ondrej Jurčák         /11 terčov

Prví traja víťazi pretekov boli odmenení krásnymi vecnými cenami, pamätnými diplomami aj pohármi. Symbolicky ocení boli aj strelci, ktorí skončili na 4. a 5. mieste. Víťazom blahoželáme a prajeme im mnoho zdaru pri reprezentovaní na Majstrovstvách oblasti Slovenskej poľovníckej komory.

Bol to úspešný a skvelý deň za čo patrí poďakovanie členom kynologicko-streleckej komisie OkO SPZ Nitra, členom PZ Mojmírovce, súťažiacim strelcom a výbornému povzbujúcemu obecenstvu.

Prevoláme: “Poľovníckemu strelectvu zdar!”

 

Fotogaléria: