Kynologicko-strelecká komisia OkO SPZ Nitra

FARBIARSKE SKÚŠKY stavačov a malých plemien OPK Nitra dňa 18.7.2020 v Lukáčovciach

Oznamujeme širokej kynologickej verejnosti, že kynologická komisia pri Obvodnej poľovníckej komore v Nitre organizuje farbiarske skúšky stavačov a farbiarske skúšky malých plemien v sobotu […]

Celý článok