MEMORIÁL JOZEFA KADLECA, 53. ročník v Nitre

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Nitra v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou Nitra, pod záštitou prezidenta SPZ a SPK Ing. Tibora Lebockého, PhD., organizovali v dňoch 7.- 9. septembra 2018 vrcholové kynologické podujatie 53. ročník Memoriálu Jozefa Kadleca s udeľovaním titulov Všestranný víťaz Slovenskej republiky 2018 a CACT.

Memoriál prebiehal v poľovných revíroch v užívaní Poľovníckeho združenia Cedroň Čápor s predsedom Milanom Kováčom, Poľovníckej spoločnosti Bažant Mojmírovce s predsedom Ing. Norbertom Čanakym a Poľovníckej spoločnosti Jarok s predsedom Jurajom Bekényim.

Organizačný výbor:

 • Ladislav Banás ml.           /riaditeľ Memoriálu
 • Róbert Ďurík                    /správca Memoriálu
 • Ing. Norbert Čanaky        /tajomník
 • Mgr. Lucia Tatarkovičová /ekonóm
 • MUDr. Ján Čanaky           /zdravotná služba
 • MVDr. Branislav Oťapka  /veterinárna služba
 • Richard Kozel                  /vedúci poľnej práce
 • Jozef Kalivoda                 /vedúci vodnej práce
 • Ing. Jozef Lušňák, PhD.  /vedúci lesnej práce                                    

Na skúšky bolo prihlásených 21 psov. V piatok podvečer prebiehala prezentácia vodičov, veterinárna prehliadka, porada rozhodcov a žrebovanie poradia štartujúcich. Prítomných privítal hlavný rozhodca Ing. Jozef Jursa, CSc., predseda OkO SPZ Nitra Mgr. Richard Ivančo a predseda kynologickej komisie OkO SPZ Nitra a riaditeľ Memoriálu Ladislav Banás ml.

Sobotňajšie ráno sa nieslo v slávnostnom duchu. Otvorenie 53. ročníka Memoriálu Jozefa Kadleca sa konalo pri Malom kaštieli v Mojmírovciach a zúčastnili sa ho aj vnuk Jozefa Kadleca MUDr. Mirko Kadlec s manželkou, predseda OkO SPZ Nitra Mgr. Richard Ivančo, tajomník OkO SPZ Nitra Rudolf Kráľovič, predseda OPK Nitra prof. Ing. Imrich Točka, CSc. a starostovia obcí. Nastúpeným vodičom, organizátorom, hosťom aj verejnosti sa prihovoril podpredseda OkO SPZ Nitra Ing. Ján Javorčík, predseda PD Mojmírovce Ing. Peter Schultz, riaditeľ kancelárie SPZ a SPK PaedDr. Imrich Šuba, PhD.
a starosta obce Mojmírovce Mgr. Martin Palka. Následne hlavný rozhodca Ing. Jozef Jursa, CSc. predstavil rozhodcovský zbor, ktorý posudzoval prácu na jednotlivých disciplínach.

Hlavný rozhodca: Ing. Jozef Jursa, CSc.

Rozhodcovský zbor:

 • veľké pole: Vlastimil Polakovič, Martin Adámek a Mgr. Martin Barantal
 • malé pole:  Ing. Imrich Ruščák a František Mešťánek
 • voda:          Rastislav Macek a Jozef Ruchovanský
 • farby:          Karol Tollarovič, Tibor Ruchovanský a Ing. Jozef Telepun, PhD.
 • vlečky:        Marián Korič a Zoltán Války
 • drobné:      František Jánoš a Ján Lovecký

Po slávnostnom otvorení sa vodiči so psami rozišli na práce do revírov. Podmienky na všetkých disciplínach boli výborne pripravené, za čo patrí vďaka všetkým členom Poľovníckeho združenia Cedroň Čápor, Poľovníckej spoločnosti Bažant Mojmírovce a Poľovníckej spoločnosti Jarok. Počasie súťažiacim prialo a atmosféra bola vynikajúca.

Po náročnom pracovnom dni bola pre všetkých pripravená večera a spoločenské posedenie na strelnici Poľovníckeho združenia Bažant Mojmírovce. Nechýbali chutné jedlá, príjemná konverzácia, hudba a zábava.

V rovnako príjemnej atmosfére prebiehal aj druhý deň Memoriálu.
Po ukončení prác v revíroch sa podujatie zavŕšilo vyhlásením výsledkov MJK 2018. Na skúškach obstálo 13 psov. V prvej cene sa umiestnilo 7 psov, v druhej cene 2 psy a v tretej cene 4 psy.

Víťazom 53. ročníka Memoriálu Jozefa Kadleca sa stala suka nemeckého krátkosrstého stavača MAURA z Potôňskej lúky vedená Ondrejom Jurčákom. Maura získala titul Všestranný víťaz Slovenskej republiky 2018, CACT a cenu za najlepšiu prácu v poli.

Na druhom mieste sa umiestnila suka nemeckého krátkosrstého stavača BRITA z Dufkova dvora s vodičom Ottom Banásom a tretie miesto získala suka nemeckého krátkosrstého stavača BÁRA-BLAVA zo Šúrovskej doliny vedená Jozefom Benovicom.

Cenu za najlepšiu prácu na vode získala suka nemeckého krátkosrstého stavača ELIZA Mervov dvor s vodičkou Ivanou Pukancovou a cenu za najlepšiu prácu v lese dostal český fúzač ATREJ od Pánskej lúky s vodičom Jozefom Vrábelom.

Víťazovi Memoriálu pánovi Ondrejovi Jurčákovi bola zástupcom Ústredia SPZ odovzdaná guľovnica, ktorú venovala spoločnosť M-HUNT a darčekový kôš od Časopisu Poľovníctvo a rybárstvo.

Na záver by sme sa chceli srdečne poďakovať predovšetkým rodine Kadlecovej, ktorá nás na podujatí poctila svojou účasťou. Naše poďakovanie patrí všetkým sponzorom: M-HUNT, Zarri, s.r.o., Top Service, ORYX, FCA, DUNAUTO, DONA-UNIVERZÁL s.r.o., PD Mojmírovce, TOPEC, Poľovníctvo a rybárstvo, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov a Csolution, členom Poľovníckeho združenia Cedroň Čápor, členom Poľovníckej spoločnosti Bažant Mojmírovce a členom Poľovníckej spoločnosti Jarok, hlavnému rozhodcovi Ing. Jozefovi Jursovi, CSc. a celému rozhodcovskému zboru, riaditeľovi kancelárie SPZ a SPK PaedDr. Imrichovi Šubovi, PhD., predsedovi PD Mojmírovce Ing. Petrovi Schultzovi a vedúcemu odboru kynológie SPZ a SPK Ing. Mariánovi Konečnému.

Víťazovi blahoželáme a prevolávame: „Poľovníckej kynológii zdar!“

                                                                                                         -Z.L.-

 

Prílohy na stiahnutie:
VÝSLEDKY 53. ročníka Memoriálu Jozefa Kadleca (pdf – 517 kB)
Bulletín 53. ročníka Memoriálu Jozefa Kadleca (pdf – 1,55 MB) 

 

Fotogaléria:

autor: Lukáš Fábry

 

Napísali o nás:
Pozrite si fotografie a videá reportérov Poľovníctva a rybárstva Marianny Rajskej a Tibora Benčica