Okresné strelecké preteky OS 40 dňa 12.5.2024 v Lefantovciach

Kynologicko-strelecká komisia OkO SPZ Nitra organizovala aj v tento rok –  v nedeľu 12. mája 2024 na strelnici pri penzióne Dolina v Lefantovciach Okresné strelecké preteky OS – 40.

Celkovo sa zaregistrovalo 21 strelcov – o čosi menšia účasť ako v minulom roku. Po nástupe zúčastnených, riaditeľ pretekov a predseda SPZ OkO p. Mgr. Richard Ivančo srdečne prítomných privítal, otvoril preteky a následne odovzdal slovo hlavnému rozhodcovi pánovi Ing. Vladimírovi Eliášovi. Potom čo si strelci vylosovali poradové  čísla, na základe ktorých sa rozdelili po šiestich do 4 družstiev, mohlo zápolenie začať.

Atmosféra bola tradične veľmi priateľská, počasie prialo a tak nič nechýbalo dobrej nálade. Výsledky strelcov sa priebežne zapisovali do výsledkovej listiny. Vďaka šikovnému priebehu, skončila súťažná časť už na obed. Strelci sa občerstvili chutným jedlom a nasledovalo už len záverečné vyhodnotenie a odovzdanie pohárov a vecných cien.

Víťazom sa stal p. Ing. Jozef Ďuriš, ktorý nastrieľal 37 terčov. Na druhom mieste s počtom 33 terčov sa umiestnil p. Lukáš Lenčéš. Tretie miesto získal pán p. Andrej Štefeček s počtom 32 terčov. Ako sa darilo ostatným strelcov je možno vidieť na výsledkovej listine. Prví traja strelci boli odmenení pohármi, pamätnými diplomami a vecnými cenami.

Záverom by sme sa chceli poďakovať pánovi Ing. Jozefovi Ďurišovi, za poskytnutie jeho  strelnice a za starostlivosť o nás.

Poďakovanie patrí členom streleckej komisie OkO SPZ Nitra, rozhodcom, pracovníčkam kancelárie OkO SPZ Nitra a všetkým súťažiacim za ich účasť.

Na záver prevolávame: „Strelectvu zdar!“

                                                       

                                                                        Kancelária SPZ OkO Nitra

 

FOTOGALÉRIA:

 

NA STIAHNUTIE:

Propozície OSP (pdf, 95 kB)