Deň poľovníkov a priateľov prírody /2017

V poslednú júnovú sobotu, dňa 24. júna 2017 sa v priestoroch areálu Slovenského poľnohospodárskeho múzea Nitra konal už štvrtý ročník Dňa poľovníkov a priateľov prírody. Podujatie organizovali Slovenský poľovnícky zväz, Okresná organizácia Nitra a Obvodná poľovnícka komora Nitra pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja p. doc. Ing. Milana Belicu, PhD.

Podujatie bolo sprevádzané bohatým sprievodným programom:

  • pedagogický deň pre deti – učenie hrou,
  • ukážky výcviku poľovných psov a predstavenie niektorých poľovných plemien psov,
  • sokoliari s dravcami,
  • ukážky poľovníckych signálov,
  • ukážky vábenia zveri a zvukové signály,
  • jazda vláčikom,
  • súťaž vo varení poľovníckeho gulášu,
  • jazda na koni,
  • detské atrakcie,
  • atď.

Súčasťou podujatia bola aj súťaž vo varení poľovníckeho gulášu „O poľovnícky kotlík“. Súťaže sa zúčastnilo desať družstiev. Všetky guláše boli veľmi chutné, avšak prvé tri miesta patrili tým najlepším: 

        1. družstvo PS Zoborský vrch,                                                                                                           2. družstvo PZ Lehota,                                                                                                                       3. družstvo PZ Cedroň Čápor.

Víťazné družstvá boli odmenené vecnými cenami a každé súťažiace družstvo si odnieslo pamätný diplom.

Na Dni poľovníkov a priateľov prírody sa uskutočnilo aj okresné kolo súťaže Krúžkov mladých priateľov prírody  „Po stopách poľovnej zveri“.

Deti súťažili v deviatich disciplínach: Test, Stopy zveri, Poznávanie stromov a krov, Určovanie plemien poľovných psov, Poľovnícke názvoslovie a poznávanie častí parožia, Poznávanie živočíchov – zoológia, Streľba zo vzduchovky, Odhad vzdialenosti a určovanie azimutu, Chodenie na chodúľoch.

Vedúci krúžkov pripravili všetky zúčastnené deti na súťaž veľmi dobre a 1. miesto získalo družstvo zo Svätoplukova.

 

Fotogaléria