6. ročník podujatia DEŇ POĽOVNÍKOV A PRIATEĽOV PRÍRODY /2019

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou organizovali pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. dňa 11. mája 2019 už 6. ročník podujatia DEŇ POĽOVNÍKOV A PRIATEĽOV PRÍRODY.

Tento rok sme prvý krát odštartovali spoluprácu v organizovaní tohto podujatia s firmou Motor-Car Nitra, ktorá venovala 1. cenu pre víťazné družstvo do súťaže vo varení gulášu.

Podujatie sa konalo v priestoroch Slovenského poľnohospodárskeho múzea, Agrokomplex Nitra. Čo nás veľmi potešilo, bolo pekné počasie a tým aj hojná účasť poľovníckej a najmä nepoľovníckej verejnosti za bohatej účasti detí.

Najväčšiu pozornosť v rámci tohto podujatia sme sústredili na deti a mládež, pre ktoré sme pripravili súťažné aktivity so zameraním na prírodu a poľovníctvo: poznávanie plemien poľovníckych psov, súťaž v streľbe zo vzduchovky, hod puškou do žita, stopy a znaky zveri, zoológia a mnohé ďalšie. Pre deti bola pripravená aj jazda elektrickým vláčikom, jazda na koni ďalšie detské atrakcie.

Študenti SOŠ Lesníckej z Banskej Štiavnice pod vedením Ing. Štefana Petrikoviča pútali pozornosť, nie len detí, ale aj dospelých ukážkami poľovníckych signálov, sokoliarstva a krásou predvádzaných operencov.

Veľký záujem detí bol o prezentáciu ukážok zvukov zveri a vábenia, ktoré predviedol pán RSDr. Jozef Hlásnik.

Súčasťou podujatia bola aj Galéria predsedov Slovenského poľovníckeho zväzu v Nitre,  ktorú pripravil prof. Ing. Imrich Točka, CSc.

Kynologicko-strelecká komisia OkO SPZ Nitra v spolupráci s kynologickou komisiou OPK Nitra sa aj tento rok aktívne zapojila v ukážkach výcviku poľovníckych psov.

Počas dňa prebiehala aj súťaž vo varení gulášu „O poľovnícky kotlík“, ktorej sa zúčastnilo 11 družstiev. Spolu s vynikajúcimi kuchármi je treba pochváliť každý súťažný tím za to, že každé stanovište malo „svojho ducha“. Súčasťou výzdoby súťažiacich stanovíšť boli aj vystavované poľovnícke trofeje súťažiacich. Okrem tématického oblečenia jednotlivých družstiev a hlavne kuchárskeho kumštu sa hodnotila v súťaži aj celková výzdoba „kuchárskych“ stanovíšť. Po veľmi náročnom rozhodovaní prvé tri miesta za najlepší guláš obsadili:

  1. miesto / Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov
  2. miesto / Okresná organizácia SPZ Nitra
  3. miesto / Poľovnícke združenie Dva Cery Telince

Pre víťazné družstvá sme pripravili hodnotné ceny. Okrem nich, hlavnou výhru pre víťazné družstvo bolo zapožičanie auta značky MERCEDES s plnou nádržou na celý víkend. Cenu do súťaže venovala firma Motor-Car Nitra.

Udeľovali sa aj ďalšie dve ceny. Štvrtá cena „cena kuchára“ bola udelená  Poľovníckemu združeniu Lehota. A piata cena za najkrajšie vyzdobené „gulášové stanovište“ bola udelená Poľovníckemu združeniu Cedroň Čápor.

Okresná súťaž Krúžku mladých priateľov prírody a poľovníctva sa tento rok, žiaľ, nekonala a to z dôvodu slabej účasti súťažiacich družstiev i jednotlivcov. Súťažnú atmosféru si však mali možnosť vyskúšať prítomné deti, ktoré čakala milá odmena od organizátorov.

Celý deň sa niesol v duchu dobrej nálady, čomu prialo aj krásne slnečné počasie a príjemné prostredie. Srdečne ďakujeme všetkým návštevníkom, poľovníckej i nepoľovníckej verejnosti, súťažiacim deťom aj družstvám a v neposlednom rade všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby tento deň bol krásnou prezentáciou poľovníctva.

“Poľovníctvu zdar!”

                                                                                                 -DM-

Pozrite si:

VIDEO autor: Emil Štrba 

FOTOGALÉRIA_autor: Lukáš Fábry:

 

 

Na stiahnutie:

PLAGÁT_Deň poľovníkov a priateľov prírody (757 kB)
POZVÁNKA_Deň poľovníkov a priateľov prírody (253 kB)
PROPOZÍCIE_súťaž vo varení gulášu “O poľovnícky kotlík” (372 kB)
PRIHLÁŠKA_súťaž vo varení gulášu “O poľovnícky kotlík” (87,6 kB)