5. ročník podujatia DEŇ POĽOVNÍKOV A PRIATEĽOV PRÍRODY

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou organizovali pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. dňa 2. júna 2018 už 5. ročník podujatia Deň poľovníkov a priateľov prírody.

Podujatie sa konalo v priestoroch Slovenského poľnohospodárskeho múzea, Agrokomplex Nitra. Čo nás veľmi potešilo, bola opäť väčšia účasť poľovníckej a najmä nepoľovníckej verejnosti za bohatej účasti detí.

Najväčšiu pozornosť v rámci tohto podujatia sme sústredili na deti a mládež, pre ktoré sme pripravili súťažné aktivity so zameraním na poľovníctvo a prírodu: poznávanie plemien poľovníckych psov, súťaž v streľbe zo vzduchovky, stopy a znaky zveri, zoológia a mnohé ďalšie.

Študenti SOŠ Lesníckej z Banskej Štiavnice pod vedením Ing. Štefana Petrikoviča sa prezentovali ukážkami poľovníckych signálov, sokoliarstva, predviedli nám zvuky zveri a mnohé ďalšie veľmi zaujímavé veci, za čo im vyjadrujeme poďakovanie.

Súčasťou dňa bola aj prezentácia autorov kníh s poľovníckou tematikou, ktorí pôsobia v rámci našej okresnej organizácie a krst knihy Poľovníckym chodníkom kráčali spolu s nami od autora prof. Ing. Imricha Točku, CSc. Súčasťou podujatia bola aj beseda o aktuálnom stave malej zveri v našom regióne.

Kynologicko-strelecká komisia OkO SPZ Nitra v spolupráci s kynologickou komisiou OPK Nitra sa aj tento rok aktívne zapojila a okrem tradičných krátkych ukážok práce poľovníckych psov sa zlúčená kynologická komisia zúčastnila aj súťaže vo varení gulášu. Tiež mali počas dňa kynológovia zriadené pracovisko, kde mohli deti určovať plemená psov a čo-to nové a zaujímavé sa o nich aj dozvedieť.

Veľká vďaka za prezentácie a reprezentáciu poľovníckej kynológie patrí hlavne predsedovi kynologicko-streleckej komisie OkO SPZ Nitra Ladislavovi Banásovi ml. a predsedovi kynologickej komisie OPK Nitra Róbertovi Ďuríkovi, Mgr. Ivane Cigáňovej, Petre Radulajovej, Terézii Banásovej, Ing. Martinovi Fikovi, PhD., Marekovi Banásovi, Ondrejovi Jurčákovi, Ing. Pavlovi Žemberovi a firme Oryx, Mgr. Martinovi Barantalovi a ďalším.

Počas dňa prebiehala aj súťaž vo varení gulášu „O poľovnícky kotlík“, ktorej sa zúčastnilo 17 družstiev. Spolu s vynikajúcimi kuchármi je treba pochváliť každý súťažný tím za to, že každé stanovište malo „svojho ducha“. Okrem súťažných rovnošiat jednotlivých družstiev a kuchárskeho kumštu sa združenia prezentovali aj svojimi chovateľskými úspechmi v podobe vystavených trofejí a vkusnou výzdobou. Po veľmi náročnom rozhodovaní prvé tri miesta obsadili:

  1. miesto / Poľovnícka spoločnosť Zoborský vrch
  2. miesto / Okresná organizácia SPZ Nitra
  3. miesto / Poľovnícke združenie Breza Poľný Kesov

Prvé tri víťazné družstvá boli odmenené hodnotnými vecnými cenami. Každé súťažiace družstvo dostalo diplom a do daru prezentovanú knihu od profesora Točku. 

Okresná súťaž Krúžku mladých priateľov poľovníctva sa tento rok, žiaľ, nekonala a to z dôvodu slabej účasti súťažiacich družstiev i jednotlivcov. Súťažnú atmosféru si však mali možnosť vyskúšať prítomné deti, ktoré čakala milá odmena od organizátorov.

Celý deň sa niesol v duchu dobrej nálady, čomu prialo aj krásne slnečné počasie a príjemné prostredie. Srdečne ďakujeme všetkým návštevníkom, poľovníckej i nepoľovníckej verejnosti, súťažiacim deťom aj družstvám a v neposlednom rade všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby tento deň bol krásnou prezentáciou poľovníctva.

 

Napísala o nás v Poľovníctve a rybárstve redaktorka Mária Inštitorisová:
Článok a reportáž Poľovníctvo a rybárstvo, Mária Inštitorisová

Pozrite si videozáznam z podujatia od priateľa prírody Emila Štrbu:
Deň poľovníkov a priateľov prírody 2018, Emil Štrba

Fotogaléria: