DEŇ POĽOVNÍKOV A PRIATEĽOV PRÍRODY 15.6.2024 v Nových Sadoch

Dňa 15. júna 2024 organizovala Okresná organizácia SPZ Nitra v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou Nitra a obcou Nové Sady 9. ročník  Dňa poľovníkov a priateľov prírody, už po druhý krát v krásnom prostredí kaštieľa rodiny Ghýczyovcov.

Otvorenie a privítanie súťažiacich družstiev vo varení poľovníckeho guláša, detí súťaže okresného kola Krúžkov mladých priateľov poľovníctva a prírody – KMPPP, organizačného tímu a ostatných návštevníkov predsedom OkO SPZ Nitra a OPK Nitra, p. Mgr. Richardom Ivančom sprevádzala hudba našich skvelých trubačov.  

Súťaže okresného kola KMPPP, ktoré si v tento deň zmerali svoje sily sa zúčastnilo šesť družstiev:

PZ Alekšince:                                
Banás Oliver, Ivančo Richard, Ťapušík Dávid

PZ Čakajovce I.:                           
Mako Matej, Maková Alžbeta, Szalaiová Agáta

PZ Čakajovce II.:                         
Szalaiová Kamila, Szalai Oliver, Šovčík Marco

PZ Lapáš I.:                                  
Čuláková Ema, Čuláková Nela, Šrank Ján

PZ Lapáš II.:                                
Gughová Dorota, Lenčéšová Timea, Bakošová Bianka

PS Topolina + PZ Žibrica Štitáre: 
Banásová Tamara, Ďuríková Diana Anna, Škula Šimon

Po raňajkách a porade vedúcich krúžkov a skúšobných komisárov, sme mohli naštartovať krásny spoločný deň. Deti si medzi sebou zmerali svoje sily, vedomosti i skúsenosti.  Súťaž sa niesla v zdravom súťaživom duchu, výsledné body získané na jednotlivých stanovištiach boli zaznamenávané pribežne na výsledkovú listinu.

Hodnotiace tímy skúšobných komisárov pracovali nasledovne:

Testy:
Mgr. Zdenka Dulajová a PaedDr. Vlaďka Chobotová

Stopy zveri a Poľovnícke zariadenia:
Rudolf Dulaj – člen osvetovej komisie OkO SPZ Nitra spolu s Bc. Mgr. art. Natáliou Marcinekovou a študentkou Žanetkou Javorčíkovou

Zoológia:
Ing. Peter Kollár – predseda Streleckej komisie OPK Nitra

Rastliny a dreviny: 
Igor Osúch – člen Osvetovej komisie OPK  Nitra

Kynológia: 
Ladislav Banás – predseda Kynologicko-streleckej komisie OkO SPZ Nitra  

Názvoslovie zbraní: 
Ing. Vladimír Eliáš – člen Streleckej komisie OPK Nitra

Názvoslovie trofejí: 
Michal Ment a Patrik Šebök

Zvuky zveri:
IngJozef  Lušňák, PhD. – člen Osvetovej komisie OkO SPZ Nitra  

Strelectvo: 
Marián Vereš – člen Streleckej komisie OPK Nitra   

Azimut:
Ing. Denisa Grznárová a Marián Čambala, kolegovia z OPK Topoľčany

Chodenie na chodúľoch: 
Mgr. Pavol Kostolník – člen osvetovej komisie OkO SPZ Nitra

Niektoré z detí, najmä tie staršie, súťažia už dlhodobo, mnohé sa však tento rok zúčastnili súťaže po  prvýkrát. Bolo to pre nich niečo úplne nové, neznáme,  no napriek tomu prekvapili svojou chuťou zápoliť a najmä tým,  ako boli zodpovedne pripravené. Veľké poďakovanie patrí ich vedúcim krúžkov za čas ktorý im venujú, za odovzdávanie im svojich skúseností a vedomostí a najmä za schopnosť motivovať ich k tomuto krásnemu koníčku v dnešnej pretechnizovanej dobe.

Tešili sme sa z ich radosti z dosiahnutých výsledkov.
Tento rok zvíťazilo družstvo so 408 bodmi PZ Alekšince v zastúpení Banás Oliver, Ivančo Richard a Ťapušík Dávid, na 2. mieste sa umiestnilo družstvo so 402 bodmi PZ Čakajovce I. v zložení Mako Matej, Maková Alžbeta a Szalaiová Agáta a 3. miesto patrilo s 391 bodmi PZ Čakajovce II.  v zložení Szalaiová Kamila, Szalai Oliver, Šovčík Marco.
Víťazné družstvo nás bude reprezentovať na celoslovenskej súťaži KMPPP v dňoch 21. až 23. júna 2024.

Nasledovalo odovzdávanie diplomov a cien výhercom, ale i ostatným zúčastneným deťom.

Tento ročník Dňa poľovníkov a priateľov prírody sme mali obohatený o program Slávnostnej rady SPZ OkO Nitra, ktorá bola spojená s odovzdávaním vyznamenaní členom SPZ za zásluhy o rozvoj poľovníctva. Tóny trubačov sprevádzali celý jej priebeh a vytvárali slávnostnú atmosféru. 

Po pracovnej časti zasadnutia pristúpili zástupcovia predstavenstva okresnej organizácie k odovzdaniu vyznamenaní a medailí prítomným vyznamenaným členom, ktorí s radosťou  prijali gratulácie a slová uznania za ich dlhoročnú prácu v prospech poľovníctva na Slovensku.

Náš spoločný deň pokračoval podľa pokynov a moderovania, ktorého sa zhostil Ing. Ján Javorčík, podpredseda OkO SPZ Nitra a predseda Legislatívnej komisie OkO SPZ Nitra.

Súťaže vo varení poľovníckeho gulášu sa zúčastnilo 11 družstiev:

PZ Čakajovce, PZ Lehota,  PZ Nové Sady, PZ Bagár Cabaj, PZ Alekšince, LS Veľké Zálužie, PZ Žibrica Dolné Štitáre, PS Zoborský vrch I., PS Zoborský vrch II., PZ Trojchotár Veľký Ďur I. a PZ Trojchotár Veľký Ďur II.

Organizáciu a starostlivosť o nich si vzal na starosť pán Róbert Kóňa, člen osvetovej komisie, ktorý bol zároveň aj predsedom hodnotiacej komisie posudzujúcej guláš v závere dňa. Súťažiace družstvá si už od skorého rána pripravovali všetky suroviny, vo veľkom sa krájala  cibuľa a areálom sa niesli prvé vône jej smaženia a pridávajúcich korenín. Ďalšie ingrediencie boli ich kulinárskym tajomstvom.

Po dovarení a odovzdaní „vzoriek“ porote, sa táto zhostila svojej úlohy s maximálnou zodpovednosťou. Čas ich hodnotenia sa predlžoval, nebolo jednoduché vybrať najlepšieho.  Hodnotili vizuál ako veľkosť mäsa, zemiakov, farbu, glanc, ale i vôňu a chuť,  degustovali ingrediencie, slanosť, sladkosť, ostrosť, celkovú harmóniu a vyváženosť chutí. Tradičné a netradičné dochutenie vínom, slaninkou, hríbmi, rajčinami či paprikou –  každá jedna zložka v danom množstve ovplyvnila výslednú chuť osvedčených receptov súťažiacich.

Ocenených bolo 5 družstiev v nasledovnom poradí:

  1. miesto: PZ Lehota
  2. miesto: LS Veľké Zálužie
  3. miesto: PZ Žibrica Podhorany Štitáre
  4. miesto: PZ Trojchotár Veľký Ďur I.
  5. miesto: PZ Čakajovce

Jedným z ďalších sprievodných programov tohto dňa  bola možnosť lukostreľby pod dozorom tímu lukostrelcov z Čiech. Tu si mohli návštevníci zmerali svoje schopnosti v streľbe na terče diviaka, líšky, bažanta, zajaca atď. Pre tých, ktorí strieľali po prvýkrát, mali lukostrelci pripravenú krátku inštruktáž. Tichá a netradičná zbraň v rukách poľovníkov a nepoľovníkov bola určite zážitkom. Ukážky a vystúpenie sokoliarov boli magnetom pre deti. Ich odvaha vziať si dravca na ruku sa zároveň spájala s rešpektom a  úctou k týmto operencom. Deti sa dozvedeli kúsok z histórie lovu za pomoci dravcov, čo-to o starostlivosti o ne, všetko zaujímavé  informácie.

Ukážky prác s poľovnými psami nám predviedli skvelí kynológovia páni: Róbert Ďurík, Mgr. Richard Ivančo, Mgr. Martin Baranal, Lukáš Fábry, ktorí spolu s moderujúcim Ladislavom Banásom zaujali nielen deti, ktoré ihneď spolupracovali a pomáhali pri disciplínach, ale i dospelých. Psy za pomoci svojich pánov poslušne reagovali na vydané povely. Postupne predstavili plemená nemeckého krátkosrstého stavača, nemeckého dlhosrstého stavača, nemeckého drôtosrstého stavača, maďarského krátkosrstého stavača a jazvečíka hrubosrstého. Dozvedeli sa, čo je to odloženie štvornohého pomocníka v praxi aj aký význam majú pre nás poľovne upotrebiteľné psy celkovo.

Takzvanou „lesnou pedagogikou“ zaujala deti Ing. Hana Husárová, PhD., členka Osvetovej komisie OkO  SPZ s Klaudiou Balkovou, predsedníčkou Osvetovej komisie OkO Nitra. Učenie detí hrou je veľmi dôležité, je súčasťou ich prvotného kontaktu s poľovníctvom ako takým. Samozrejme deti poľovníkov mali informácie a reakcie na vyššej úrovni, vedeli sa odborne vyjadrovať. Nepoľovnícke deti sme sa snažili zaujať stopami zveri a naša komunikácia pokračovala spoločným besedovaním k obrázkom a ku kožušinám jednotlivých zvierat. Bolo pre nich zaujímavé a nové dotknúť sa ich srsti, vedeli podľa fotky pričleniť zhody a stopy. Postupne sa osmelili a vedeli nám bezprostredne porozprávať o zvieratách, ktoré vidia na prechádzkach vo svojom okolí. Ostych opadol.  

Ak máme zhodnotiť tento deň, môžeme povedať, že bol veľmi pekný nielen pre nás ako organizátorov, ale vnímali sme pozitívnu odozvu aj od ostatných zúčastnených. Či to už boli súťažiace deti, guláš-majstri alebo verejnosť.

Ďakujeme aj touto cestou všetkým zúčastneným a tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípravách a organizovaní tohto nezabudnuteľného sviatočného dňa poľovníkov a priateľov prírody. Nemôžeme opomenúť organizačné zabezpečenie, ktoré mali po celý deň na starosti pracovníčky kancelárie OkO SPZ Nitra Mgr. Lucia Tatarkovičová a Ing. Dana Musilová ako i celodenné občerstvenie, ktoré zabezpečoval Rudolf Kráľovič, tajomník OkO SPZ Nitra.
Skĺbiť viacero akcií pod jedno podujatie je vždy náročnejšie na organizáciu a bez skvelého a zanieteného tímu by to nebolo možné. Sme radi že to v našej poľovníckej nitrianskej rodine takto funguje.

 

                                                                                                  Tím SPZ OkO Nitra

 

 

Nech sa páči, pozrite si videozáznam od reportéra Emila Štrbu:

 

Fotogaléria:
autori: Lukáš Fábry, Klaudia Balková

 

Na stiahnutie:

Plagát DPPP (pdf, 545 kB)