VÝSTAVA rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v Nitre /2019

V dňoch 22. až 24. februára 2019 sa konal 10. ročník kontraktačno-predajnej výstavy Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v priestoroch národného výstaviska Agrokomplex v Nitre pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Výstava nadobudla v posledných rokoch viac-menej len komerčný charakter. Našou snahou bolo vrátiť  jej pôvodnú atmosféru, a preto zástupcovia Obvodnej poľovníckej komory Nitra a Okresnej organizácie SPZ Nitra rokovali s vedením výstaviska Agrokomplex, Slovenskou poľovníckou komorou a oslovili  kynologické kluby SPZ so spoločným cieľom, spestriť priebeh výstavy a vrátiť jej punc slovenského poľovníctva.

Výstavu slávnostne otvoril prezident Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu Ing. Tibor Lebocký, PhD. Svojou účasťou výstavu podporila taktiež ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a podpredsedníčka vlády Ing. Gabriela Matečná spolu s ministrom obrany SR, pánom Petrom Gajdošom, ktorý je sám nitrianskym poľovníkom.

Obvodnú poľovnícku komoru v Nitre prezentoval predseda prof. Ing. Imrich Točka, CSc. a vedúca kancelárie OPK Nitra Mgr. Lucia Tatarkovičová, Okresnú organizáciu SPZ v Nitre prezentoval predseda Mgr. Richard Ivančo a taktiež členovia kynologických komisií oboch nitrianskych organizácii na čele s ich predsedami Róbertom Ďuríkom a Ladislavom Banásom ml.

Tento rok sa výstava neniesla len v duchu predaja, ale predstavitelia OPK Nitra a SPZ OkO Nitra v spolupráci s kynologickými klubmi SPZ pripravili pre návštevníkov veľmi zaujímavý program. Kynologické kluby prezentovali poľovnícke plemená psov a budili veľký záujem návštevníkov.

Slovenskú poľovnícku komoru prezentovali taktiež členky Klubu slovenských poľovníčok, ktoré zdieľali svoj stánok spolu s Obvodnou poľovníckou komorou v Nitre a pripravili pre návštevníkov pútavé náučno – zábavné aktivity, vďaka ktorým bol ich stánok neustále plný zvedavých detí.

Históriu sokoliarstva na Slovensku prezentovali študenti Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici, v podaní ktorých odzneli aj slovenské poľovnícke signály.

Počas programu na hlavnom pódiu návštevníkov najviac zaujali svojimi ukážkami zvukov zveri RSDr. Jozef Hlásnik a Ing. Alojz Kaššák.

Súčasťou programu boli aj odborné prednášky, ktoré boli zamerané na aktuálne témy chovu malej zveri a zlepšovania jej životného prostredia. Možnosť prezentovať sa mali aj poľovnícke spoločnosti v Mojmírovciach, Poľnom Kesove a Štefanovičovej.

10. ročník výstavy rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo 2019 zožal veľký úspech v radoch návštevníkov, začo patrí poďakovanie všetkým našim partnerom, hosťom, návštevníkom a všetkým tým, ktorí sa podieľali pri realizácii výstavy. I vďaka Vám sa nám podarilo zrealizovať našu snahu o vrátenie pôvodnej atmosféry tejto výstave.

Tešíme sa na naše ďalšie spoločné stretnutia v roku 2019

a prevolávame „Poľovníctvu zdar!“

                                                                            “D.S”

Napísali o nás:

Poľovníctvo & rybárstvo /Mária Inštitorisová

 
Prílohy na stiahnute:

PLAGÁT výstavy RPaV 2019 (pdf – 2,32 MB)
SPRIEVODNÝ PROGRAM výstavy RPaV 2019 (pdf – 473 kB)