Deň poľovníkov a priateľov prírody, 8. ročník podujatia konaný v Nových Sadoch

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Nitra v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou Nitra, poľovníckym združením SPZ Nové Sady a obcou Nové Sady, organizovali dňa 10. júna 2023 už 8. ročník podujatia Deň poľovníkov a priateľov prírody. Podujatie sa konalo v priestoroch a okolí renesančného kaštieľa rodiny Ghyczyovcov – múzea v obci Nové Sady. Bol pripravený bohatý sprievodný program nielen pre súťažiacich ale aj pre širokú verejnosť.

8. ročník podujatia podporil svojou účasťou starosta obce Nové Sady pán Patrik Matušík a riaditeľka Múzea Nové Sady Mgr. Ivana Fojtíková.
Najväčšia pozornosť počas celého dňa bola tradične venovaná deťom a mládeži. Jedným z hlavých bodov programu bolo Okresné kolo súťaže Krúžku mladých priateľov poľovníctva a prírody “Po stopách poľovnej zveri”. Do súťaže sa prihlásilo 5 družstiev. Dve družstvá z PZ Alekšince, jedno z PZ Lapáš, PZ Malacky a v jednom družstve boli súťažiaci z PZ Alekšince, PZ Žibrica – Podhorady Štitáre a PZ Zoborský vrch. Deti súťažili v nasledovných disciplínach: 1) Stopy zveri a poľovnícke zariadenia, 2) Poznávanie stromov a krov, 3) Kynológia, 4) Poľovnícke názvoslovie a poznávanie častí parožia, 5) Poznávanie živočíchov – zoológia, 6) Streľba zo vzduchovky a názvoslovie zbraní, 7) Odhad vzdialenosti a určovanie azimutu, 8) Chodenie na chodúľoch a 9) Zvuky zveri. Na stanovištiach skúšali skúšobní komisári – skúsení poľovníci, ktorí boli na deti veľmi milí. Bolo zaujímavé sledovať jednotlivé družstvá ako vážne a zodpovedne pristupujú k súťaži. Atmosféra súťaže bola skvelá. Okolo obeda predseda SPZ OkO Nitra Mgr. Richard Ivančo, za asistencie podpredsedu SPZ OkO Nitra Ing. Jána Javorčíka a ďalších členov organizačného tímu vyhodnotil súťaž KMPPP.

Prvé tri miesta v kategórii „družstiev“ obsadili:

 1. miesto / Alekšince I. / Richard Ivančo ml., Oliver Banás, Dávid Ťapušík
 2. miesto / Malacky / Katarína Majdlenová, Viliam Majdlen, Richard Ondrovič
 3. miesto / Malý Lapáš / Ema Čuláková, Nela Čuláková, Ján Šrank

Prvé tri miesta v kategórii jednotlivcov skupiny „A“ získali:

 1. miesto / Oliver Banás
 2. miesto / Viliam Majdlen
 3. miesto / Nela Čuláková

Prvé tri miesta v kategórii jednotlivcov skupiny „B“ získali:

 1. miesto / Katarína Majdlenová
 2. miesto / Richard Ivančo ml.
 3. miesto / Dávid Ťapušík

Deti boli ohodnotené diplomami a vecnými cenami. Diplom získal každý súťažiaci za účasť v súťaži KMPPP.

Ďalším z hlavných bodov programu bola súťaž vo varení guláša „O poľovnícky kotlík“, do ktorej  sa prihlásilo 12 družstiev. Boli to družstvá z PZ Alekšince, PZ Zoborský vrch I., PZ  Zoborský vrch II., PZ Bagár Cabaj, PZ Žibrica, PZ Čakajovce, PZ Nové Sady, PZ Báb, LS Veľké Zálužie, Klub chovateľov NKS, PZ Hrabina Zemianske Sady a PZ Trojchotár Veľký Ďur. Každý súťažiaci tím predviedol nielen svoje kulinárske umenie, ale tradične sa prezentoval aj výzdobou stanovišťa. Každé malo „svojho ducha“. Atmosféra bola veľmi priateľská a nič na tom nezmenilo ani zmrákajúce sa počasie. Okolo obeda porota hodnotila predložené vzorky gulášov od súťažiacich. Po náročnom rozhodovaní bolo vyhlásených prvých päť miest:

 1. miesto / Poľovnícke združenie Alekšince
 2. miesto / Lovecký spolok Veľké Zálužie
 3. miesto / Poľovnícke združenie Čakajovce
 4. miesto / Klub chovateľov NKS
 5. miesto / Poľovnícke združenie Bagár Cabaj

Súťažiaci boli odmenení hodnotnými vecnými cenami a diplomami.

Počas celého dňa  bolo spestrením programu predvádzanie orla skalného, ktorého majiteľom bol pán Orlovský – budúci nádejný poľovník. Bolo vidieť, že spolu s orlom sú „zohratá dvojka“. Účastníci podujatia si mohli orla vziať na ruku i fotiť sa s ním.

Kynologicko-strelecká komisia SPZ OkO Nitra v spolupráci s kynologickou komisiou OPK Nitra pripravili pre účastníkov podujatia prezentáciu poľovníckej kynológie. Spolu so svojimi štvornohými „parťákmi“ predviedli  prácu poľovných psov. Veľká vďaka patrí predsedovi Kynologicko-streleckej komisie OkO SPZ Nitra Ladislavovi Banásovi ml., Terézii Banásovej, Mgr. Martinovi Barantalovi, Františkovi Muzikovi st. a Lukášovi Fábrymu.            

Deti a mládež si mohli preveriť svoje vedomosti  pri jednotlivých stánkoch, kde boli pre ne pripravené aktivity so zameraním na poľovníctvo a prírodu a taktiež športové disciplíny. Na záver boli odmenení drobnými cenami a sladkosťami.

V poobedných hodinách prišli podujatie podporiť aj Sokoliari Aquila Bojnice, ktorých na akciu zabezpečilo Múzeum Nové Sady.
Celý deň sa niesol v duchu skvelej nálady, na čom majú zásluhu  organizátori podujatia a isto i pôvabné miesto konania. Počasie bolo premenlivé a hoci na záver dňa začalo pršať, deň sa vydaril.

Záverom patrí veľká vďaka všetkým návštevníkom, poľovníckej i nepoľovníckej verejnosti, súťažiacim deťom aj družstvám, skúšobným komisárom, Poľovníckemu združeniu Nové Sady, Obci Nové Sady a v neposlednom rade všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby tento deň bol krásnou prezentáciou poľovníctva.

                                                             

                                                                         Ing. Dana Musilová
                                                                    referentka OkO SPZ Nitra

 

Kliknutím na tento link si pozrite VIDEO ZÁZNAM pána Emila Štrbu, priateľa poľovníctva.


FOTOGALÉRIA:
Autorka: Ing. Dana Musilová

 

NA STIAHNUTIE:
Plagát DPPP 2023 (pdf, 285 kB)