SPOMIENKA na významného ornitológa

Dňa 25. júla 2018 uplynulo dvesto rokov od narodenia významného prírodovedca, ornitológa, lekára Dr. Jozefa Chrenovského – Naďa (Chrenóczi –Nagy).

           Narodil sa v Nitre 25. júla 1818 v rodine nitrianskeho richtára. Po ukončení gymnaziálneho štúdia v Nitre absolvoval štúdium filozofie vo Vacove a medicíny vo Viedni a Pešti. Doktorát medicíny získal v roku 1840. Po skončení štúdií pôsobil v Nitre ako úradný župný lekár. Zo svojej dlhoročnej lekárskej praxe mal bohaté poznatky, ktoré uplatňoval pri liečení rôznych ochorení v prevencii proti ich vzniku. Úspešne zasiahol aj proti epidémii cholery, ktorá v tom čase sužovala obyvateľov Nitrianskej župy. Oženil sa s dcérou rakúskeho továrnika Katarínou Limmerovou a mali spolu dve deti.

            Bol tiež nadšeným prírodovedcom, zaoberal sa botanikou a zoológiou, špecializoval sa hlavne na pozorovanie vtákov. V našom Nitrianskom regióne zistil výskyt 227 druhov vtákov. Upozorňoval na ich spätosť s podmienkami životného prostredia. Tieto poznatky sa využívajú v praktickom poľovníctve do dnešných čias. Sú tiež prejavom jeho hlbokého vzťahu k prírode. Publikoval ich vo svojej knižnej publikácii „A madár“, čiže vták. V roku 1858 sa stal členom, korešpondentom Uhorskej akadémie vied.

            Pri príležitosti dvojstého výročia narodenia tohto nášho poľovníckeho predchodcu sa konala pri jeho hrobe na Mestskom cintoríne v Nitre spomienková slávnosť spojená s kladením vencov. Za Nitrianskych poľovníkov sa na nej zúčastnil predseda Obvodnej poľovníckej komory Nitra prof. Ing. Imrich Točka, CSc. Ako prejav úcty položil tiež na jeho hrob spomienkový veniec.