Priateľské družobné stretnutie s poľovníkmi z Kroměříža

Družobné partnerstvo medzi mestami Nitra a Kroměříž trvá viac ako 50 rokov, počas ktorých sa vytvorilo mnoho vzácnych vzťahov na rôznych úrovniach spoločenského a kultúrneho života, ako aj mnoho osobných blízkych priateľstiev a kamarátstiev.

Takáto družba úspešne funguje aj medzi Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu v Nitre a Okresním mysliveckým spolkem Kroměříž. Partnerské stretnutia sa konajú od sedemdesiatych rokov minulého storočia nepretržite každý rok, striedavo raz v Nitre a raz v Kroměříži, až pandémia ochorenia covid-19 v rokoch 2020 až 2021 tieto stretnutia prerušila na dva po sebe idúce roky. Za tak dlhé obdobie stretávania sa vymenili viaceré generácie funkcionárov oboch organizácií. Čo je však obdivuhodné, táto tradícia pretrváva a vydržala až do dnešných dní. Preto treba poďakovať našim predchodcom, ktorí založili a úspešne udržiavali takéto krásne priateľské a spoločenské stretnutia.

V dňoch 9. a 10. decembra 2023 sa uskutočnilo družobné stretnutie, ktoré tento rok zorganizovala Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Nitre pod vedením predsedu Mgr. Richarda Ivanča. V deň príchodu hostí z Kroměříža na čele s predsedom OMS Bc. Františkom Vávrom bola naplánovaná spoločná poľovačka na malú zver v poľovnom revíri v užívaní poľovníckeho združenia Alekšince. Po rannom privítaní hostí a malom občerstvení sa konal slávnostný nástup sprevádzaný trubačmi v areáli miestneho PZ Alekšince. Po oboznámení sa s priebehom spoločnej poľovačky, ktorej vedúcim bol predseda OkO SPZ Nitra a zároveň poľovný hospodár PZ Alekšince Mgr. Richard Ivančo sa všetci účastníci presunuli do revíru poľovať na divú populáciu bažanta obyčajného a zajaca poľného. Poľovačka prebiehala v niekoľkých pohonoch za veľmi pekného zimného počasia s trochou snehu a tak si každý účastník užil ozajstnú atmosféru zimného lovu. Po ukončení poľovačky ležalo na slávnostnom výrade 33 kusov ulovenej malej zveri. Po rozdelení diviny nasledovalo posledné kolo stretnutia na miestnej poľovníckej chate, kde bolo pripravené pre všetkých účastníkov bohaté občerstvenie. Všetci sa na chate dobre cítili a posedenie trvalo do neskorých nočných hodín v družnej debate a príjemnej zábave.

Druhý deň družobného stretnutia sa konali priateľské strelecké preteky medzi družstvom strelcov OkO SPZ Nitra a strelcov OMS Kroměříž na strelnici Hubert v Trnovci nad Váhom. Strelci súťažili vo veľmi atraktívnej disciplíne – poľovnícky parkúr. Súťažilo sa o putovný pohár, ktorý sa napokon podaril získať strelcom z domáceho družstva Nitry. Radosť bola o to väčšia, že sa nám podarilo poraziť naozaj veľmi kvalitného súpera z radov výborných strelcov. Počas celých streleckých pretekov od rána krásne snežilo, čo prispelo k zimnej atmosfére, ale pretekárom neuľahčilo podmienky zápolenia.

Po vyhodnotení streleckých pretekov a odovzdaní víťazných pohárov sa všetci účastníci presunuli na obed do reštaurácie Salaš Cabaj, kde sa aj toto dvojdňové priateľské stretnutie ukončilo. A o rok sa tešíme opäť na vzájomné stretnutie, tentokrát v Kroměříži.

                                                                        Róbert Ďurík a Klaudia Balková
                                                                                 za poľovnícku osvetu

Fotogaléria: