Posledná rozlúčka s priateľom poľovníkom JUDr. Ivanom Urbanom

Milí priatelia,

s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás vo veku 79 rokov náhle opustil 
 
pán JUDr. Ivan URBAN.
 
V minulosti pôsobil ako člen Dozornej rady SPZ OkO Nitra a neskôr sa stal jej predsedom. Bol dlhoročným predsedom poľovníckeho združenia Žibrica Podhorany Dolné Štitáre. 
Odišiel z našich radov pozitívny, priateľsky naladený človek, zanietený poľovník.
 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
“Česť jeho pamiatke!”
 
 
                                   Predstavenstvo OkO SPZ Nitra
 
 
 

Publikované dňa v kategórii Kancelária.