Posledná rozlúčka s priateľom poľovníkom Ing. Ladislavom Cagáňom

Milí priatelia. 
 
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás vo veku 73 rokov, navždy opustil bývalý predseda ekonomickej komisie SPZ OkO Nitra a OPK Nitra pán Ing. Ladislav Cagáň.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala v stredu 14. októbra 2020 o 15,00 hodine na cintoríne v Lúčnici nad Žitavou. 
 
Česť jeho pamiatke !
 
 
 
                                                    Predstavenstvo OkO SPZ Nitra a OPK Nitra
 
 
 

Publikované dňa v kategórii Kancelária.