Posledná rozlúčka s priateľom poľovníkom Ing. Igorom Škutilom

Milí priatelia.
 
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás vo veku nedožitých 71 rokov navždy opustil pán Ing. Igor Škutil, dlhoročný člen Okresnej rady Slovenského poľovníckeho zväzu Nitra a člen Predstavenstva Obvodnej poľovníckej komory Nitra. 

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v pondelok 20. júna 2022 o 15.00 hodine na cintoríne Sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.
 
Česť jeho pamiatke!
 

Publikované dňa v kategórii Kancelária.