Šírenie poľovníckej osvety na základných školách i naďalej

Naša spoločná tímová osvetová činnosť naďalej pokračovala od apríla 2023 až po dnešné i nasledovné plánované dni v roku 2024. Zachytili sme pre Vás krásne momenty na spoločných fotkách.

Ako prvé Vám pripomeniem sokoliarsku ukážku, ktorú predviedol pán Ing. Peter Križan ešte v apríli 2023 žiakom Základnej školy Tulipánová Nitra. So žiakmi tejto školy sme mali už naše tretie stretnutie. Základné informácie o sokoliarstve a histórii lovu dravcami nám priblížil skvelý sokoliar. Zoznámili sme sa so 14 – ročnou samičkou sokola rároha menom Agadon a dvojročným samčekom sokola sťahovavého menom Piňďo. Sokoliar nám predviedol lov v praxi. Odmenou pre pernatých dravcov bola prirodzená potrava – jednodňové kurča. Úspech a obdiv sa odzrkadlil v spokojných tvárach žiakov. Cestou z revíru sme prispeli k čistej prírode zbieraním odpadkov čistá príroda & čistý revír. Ako vždy nás podporila pani riaditeľka PaedDr. Mária Sailerová a pani vychovávateľky PaedDr. Oľga KrúpováMonika Myšiaková.

Zaujať žiakov Besedou o poľovníctve je naším cieľom. Komunikovanie so žiakmi základných škôl nám robí skutočne obrovskú radosť. V júni 2023 sme oslovili žiakov našim úvodným príbehom poľovníckej osvety. Ich zvedavé otázky a pozornosť nás hrejú v našich zelených srdiečkach.

Stretnutie až tak s veľkým počtom 290 žiakov v Základnej škole Fatranská v Nitre bol pre nás výzvou a určite novým zážitkom. Aj keď k nám počasie nebolo naklonené a priaznivé, to nás neodradilo v pokračovaní a komunikácii poľovníckej besedy so žiakmi v priestoroch školy. Po mojom krátkom úvode žiakov oslovil Ing. Ján Javorčík, podpredseda OkO SPZ Nitra a predseda legislatívnej komisie OkO SPZ Nitra. V našej besede pokračovala pani Ing. Hana Husárová, PhD. členka osvetovej komisie OkO  SPZ  s členom osvetovej komisie OPK Nitra s pánom  Ing. Jozefom  Lušňákom, PhD. Spoločne si získali žiakov s ich odborným výkladom. Niektorí žiaci vedeli vymenovať druhy zveri podľa kožušín, trofejí a stôp. Dozvedeli sa niečo nové, pobytové znaky a ich význam v prírode. Opis zveri podľa zvukového prejavu bol pre žiakov výzvou. Poďakovanie patrí pani riaditeľke RNDr. Slavomíre Palkovej, a pani zástupkyni riaditeľky školy 1. stupňa Mgr. Ivete Varganovej i ostatným pedagógom, pedagogičkám a vychovávateľkám za ich skvelú prácu s deťmi.

Zvieratká srstnaté i pernaté s nami žijú v našom okolí, aj keď my ich nevidíme. Vnímame ich očami a ušami počujeme ich prejav, postačí nám iba pozorne načúvať. Vábenie zveri je neoddeliteľnou časťou našej poľovníckej osvety. Význam prečo sa to tak deje sa žiaci Základnej školy v Nových Sadoch dozvedeli pri prednáške a názornej ukážke od pána  Mgr. Richarda Ivanča, predsedu OkO SPZ Nitra a Obvodnej poľovníckej komory Nitra. Žiakom odpovedal na ich zvedavé a priame otázky. Obojstranná vzájomná komunikácia a diskusia bola v plnom prúde, na týchto základných školách žiaci vnímajú svoje okolie veľmi pozorne. Nie je im ľahostajné životné prostredie. Pedagógovia s pani riaditeľkou Mgr. Janou Gaťárovou, ich vychovávajú a vedú k zodpovednosti za našu krajinu, naše okolie a čistú prírodu, ktorá  je našim spoločným darom, o ktorý sa všetci staráme.

Kynológia je magnetom pre žiakov. Ihneď na každom našom stretnutí veľmi dobre reagujú a poznajú plemená psov. Predvedenie kynológie v praxi majú v žilách naši úžasní kynológovia pán Róbert Ďurík, podpredseda OPK Nitra a predseda osvetovej komisie OPK Nitra s pánom Ladislavom Banásom, predsedom kynologicko – streleckej komisie OkO SPZ Nitra, ktorý je zároveň i predseda kynologickej komisie OPK Nitra. V základnej škole v Nových Sadoch zaujali deti  aportovaním, privolaním, odložením  svojich štvornohých pomocníkov. Naši kynológovia predstavili žiakom plemeno nemeckého krátkosrstého stavača, pán Banás predviedol sučku menom Dolly z Banásovho dvora a psíka menom Hagrid z Banásovho dvora. Názornú ukážku príkladnej poslušnosti predviedol pán Ďurík so svojim zverencom mladým psíkom menom Zisk z Fikovho dvora a to v triede u prváčikov.   

Ďalšia návšteva bola v susednej Základnej škole v Čakajovciach, ktorú kynologickú časť si zastrešili domáci kynológovia. Pán Miloš Mako je už treťou rodinnou generáciou, ktorá sa dlhodobo venuje poľovníctvu a kynológii. Jeho skvelí tím zaujal pozornosť žiakov s ukážkami z kynológie. Ja s pánom Ing. Jánom Javorčíkom sme sa navzájom dopĺňali v našej besede o poľovníctve. Riaditeľ školy pán Mgr. Jaroslav Jaroš  nám bol veľmi nápomocný.  Ako prvý z našich návštev základných škôl sa podujali viesť a vychovávať žiakov v krúžku mladých priateľov poľovníctva a prírody – v KMPPP  za podpory domácich poľovníkov.

Naše ďalšie pozvanie do Základnej školy v Horných Obdokovciach za hranicami nášho okresu sme prijali a predviedli sme teoretickú  časť  s praktickými ukážkami kožušín, trofejí a stôp zveri s pani Ing. Hanou Husárovou, PhD.  a s pánom Ing. Jánom Javorčíkom.  Krátke ukážky z kynológie som žiakom predviedla ja s mojim nemeckým krátkosrstým stavačom Aresom. Teší nás záujem škôl, pedagógov a žiakov o poľovnícku osvetu. Ďakujeme pani riaditeľke PaedDr. Henriete Candrákovej a pani učiteľke Mgr. Jane Rolfesovej  a ostatným skvelým pedagógom a vychovávateľkám školy.

Zároveň sa tešíme  na nové naše plánované stretnutie k medzinárodnému dňu detí dňa 1. júna 2024 v obci Štitáre, ktoré zorganizoval člen osvetovej komisie OPK Nitra pán Martin Ottinger s jeho domácim tímom poľovníkov.

V mesiaci jún, konkrétne dňa 15. júna 2024 pripravujeme už 9. ročník Dňa poľovníkov a priateľov prírody v kaštieli v Nových Sadoch s priľahlým parkom, s bohatým sprievodným programom venovaným aj deťom: Okresnej súťaže krúžkov KMPPP, Súťaže vo varení gulášu, ukážky z kynológie, vystúpenie sokoliarov, lukostrelci, lesná pedagogika pre deti, ako i dôležité zasadnutie Slávnostná rada SPZ OkO Nitra spojená s odovzdávaním vyznamenaní poľovníkom z okresu Nitra.

 

                                                      Klaudia BALKOVÁ
                                                         predsedníčka   
                                          Osvetovej komisie OkO SPZ Nitra   

 

FOTOGALÉRIA:

ZŠ Tulipánová v Nitre a skoliarska ukážka:

a čistá príroda = čistý revír:

 

ZŠ Fatranská v Nitre:

 

ZŠ Nové Sady:

 

ZŠ Čakajovce:

 

ZŠ Horné Obdokovce: