OKRESNÉ STRELECKÉ PRETEKY v Mojmírovciach /2020

Dňa 22. augusta 2020 sa na strelnici poľovníckeho združenia Mojmírovce konali Okresné strelecké preteky OS – 40, ktoré organizovala kynologicko-strelecká komisia SPZ OkO Nitra.

Tento rok sa registrovalo 18 účastníkov pretekov. Po krátkej prezentácii, súťažiacich aj všetkých prítomných privítal predseda SPZ OkO Nitra p. Mgr. Richard Ivančo. Slova sa následne ujal hlavný rozhodca p. Ing. Vladimír Eliáš. Súťažiacim popriali veľa šťastia.

Následne si účastníci pretekov vyžrebovali poradové čísla.

18 strelcov sa rozdelilo do troch družstiev po šesť strelcov a preteky sa mohli začať.

V porovnaní s minulým rokom, nás čakalo krásne slnečné a teplé počasie. A atmosféra medzi účastníkmi, obecenstvom, organizátormi a domácou osádkou bola tradične veľmi priateľská.

Po prvom kole si strelci aj rozhodcovia dali krátku prestávku.

Členovia miestneho poľovného združenia pripravili pre všetkých prítomných bohaté občerstvenie a výborný perkelt s domácimi haluškami. Za čo im patrí veľká vďaka.

Nakoľko prioritou určenia poradia bolo druhé kolo, víťazom sa stal pán Igor Guttman s nastrieľanými 31 terčmi a umiestnil sa teda na prvom mieste. Druhé miesto si vybojoval pán Lukáš Lenčéš, ktorý nastrieľal 31 terčov, ale v druhom kole mal nastrieľaných 14 terčov. Tretie miesto s počtom 30 terčov, z čoho v druhom kole 16 terčov sa umiestnil pán Jozef Stanko.  

Konečné umiestnenie strelcov:

 1. Igor Guttman – 31 terčov
 2. Lukáš Lenčeš – 31 terčov
 3. Jozef Stanko – 30 terčov
 4. Tomáš Stanko – 30 terčov
 5. Michal Korček – 28 terčov
 6. Jozef Bíro – 26 terčov
 7. Róbert Ďurík – 26 terčov
 8. Marián Vereš – 25 terčov
 9. Richard Ivančo – 24 terčov
 10. Jozef Penzeš – 24 terčov
 11. Miloš Mako– 23 terčov
 12. Ladislav Banás – 21 terčov
 13. Martin Ottinger a Tibor Tóth – 18 terčov
 14. Jozef Lušňák – 18 terčov
 15. Patrik Lenčéš – 17 terčov
 16. Rudolf Kráľovič – 10 terčov
 17. Alexander Hörik – 5 terčov.

Prví traja víťazi pretekov boli odmenení vecnými cenami, pamätnými diplomami aj pohármi. Symbolicky ocení boli aj strelci, ktorí skončili na 4. a 5. mieste.

Víťazom blahoželáme a prajeme im mnoho zdaru pri reprezentovaní na oblastných streleckých pretekoch.

                                                                                                                                                                                       Ing. Dana Musilová
                                                    referentka SPZ OkO Nitra

 

FOTOGALÉRIA:

Propozície OSP OS v Mojmírovciach na stiahnutie (pdf, 361 kB)