OKRESNÉ STRELECKÉ PRETEKY OS 40 v Lefantovciach /2023

Kynologicko-strelecká komisia SPZ OkO Nitra organizovala v nedeľu 14. mája 2023 Okresné strelecké preteky OS – 40  na strelnici  pri  penzióne  Dolina  v Lefantovciach.

Či preteky vôbec začnú, bolo na začiatku neisté. Po našom príchode na strelnicu sa totiž spustil silný lejak, ktorý pripravenú akciu ohrozil. Ale pokiaľ poprichádzali všetci súťažiaci strelci, počasie sa umúdrilo, dážď ustal a preteky sa stali skutočnosťou.

Aj napriek upršanému počasiu a termínu konania strelieb – 14. máj bol aj dňom matiek – sa do súťaže prihlásilo 29 strelcov. Strelci sa po zaregistrovaní posilnili raňajkami a dobrou kávou, a preteky sa mohli začať. Po slávnostnom nástupe zúčastnených, riaditeľ pretekov a predseda SPZ OkO Nitra Mgr. Richard Ivančo prítomných srdečne privítal, otvoril preteky a následne odovzdal slovo hlavnému rozhodcovi Ing. Vladimírovi Eliášovi. Potom si strelci vylosovali poradové  čísla, na základe ktorých sa rozdelili do 5 družstiev po šiestich členov.

Atmosféra bola tradične veľmi priateľská a ani počasie nepokazilo nič na výbornej nálade všetkých zúčastnených. Výsledky strelcov sa priebežne zapisovali do výsledkovej listiny. V čase obeda sme preteky prerušili a strelci a organizátori sa posilnili pripraveným obedom v penzióne Dolina. Po tejto krátkej prestávke preteky pokračovali a ani sme sa nenazdali a strieľal posledný strelec.

Po druhom odstrieľanom kole bol víťaz jasný a stal sa ním Ing. Jozef Ďuriš, ktorý nastrieľal 38 terčov zo 40 možných.
Na druhom mieste, s počtom 36 nastrieľaných terčov, sa umiestnil pán Lukáš Lenčéš.
A tretie miesto získal pán Pavel Javorčík s počtom zasiahnutých terčov 30.
Víťazom blahoželáme!
Ako sa darilo ostatným strelcom je možno vidieť na výsledkovej listine. Prví traja víťazi boli odmenení víťaznými pohármi, pamätnými diplomami a vecnými cenami.

Veľmi nás teší, že aj tento rok mali na pretekoch zastúpenie aj ženy.

Záverom by sme sa chceli poďakovať majiteľovi strelnice, Ing. Jozefovi Ďurišovi  za umožnenie zrealizovať preteky v jeho krásnom areáli a za starostlivosť o nás počas prebiehajúcich pretekov.

Poďakovanie ďalej patrí členom streleckej komisie OkO SPZ Nitra, rozhodcom a organizačnému výboru okresných streleckých pretekov, zamestnankyniam kancelárie OkO SPZ Nitra a v neposlednom rade všetkým zúčastneným súťažiacim za ich záujem prísť medzi nás a zastrieľať si v príjemnej atmosfére.

Na záver prevolávame: „Strelectvu zdar!

                                                               Ing. Dana Musilová
                                                           referentka OkO SPZ Nitra

Na stiahnutie:

Propozície OSP 2023 (pdf, 531 kB)

Fotogaléria:
autorka: Ing. Dana Musilová