OKRESNÉ STRELECKÉ PRETEKY OS 40 v Lefantovciach /2022

V nedeľu 8. mája 2022 sa na strelnici Penziónu Dolina v Lefantovciach konali Okresné strelecké preteky OS – 40, ktoré organizovala kynologicko-strelecká komisia SPZ OkO Nitra.

Registrovalo sa  37 účastníkov pretekov. Po krátkej prezentácii súťažiacich aj všetkých prítomných privítal predseda SPZ OkO Nitra p. Mgr. Richard Ivančo, slova sa následne ujal hlavný rozhodca p. Ing. Vladimír Eliáš a súťažiacim popriali veľa šťastia.

Následne si strelci vylosovali poradové čísla.

Účastníci pretekov sa rozdelili do šiestich družstiev. Prvých päť družstiev bolo so šiestimi a šieste so siedmimi súťažiacimi a preteky mohli začať.

Počasie bolo pekné, priam letné. Na pretekoch vládla už tradične výborná a priateľská nálada nielen medzi súťažiacimi ale aj publikom, organizátormi a domácimi.

Po prvom kole nasledovala prestávka, počas ktorej bol pre účastníkov pretekov pripravený obed. Následne sa pokračovalo v pretekoch.

Po druhom kole víťaz pretekov nebol stále jasný a tak o prvé miesto súťažili v rozstrele  Ing. Tomáš Stanko a Lukáš Lenčéš. Víťazom pretekov sa stal pán Lukáš Lenčéš, ktorý nastrieľal 35 terčov a v rozstrele 18 terčov. Na druhom mieste sa umiestnil pán Ing. Tomáš Stanko s nastrieľanými 35 terčmi, v rozstrelovom kole nastrieľal 12 terčov. Tretie miesto si vysúťažil pán Ing. Jozef Ďuriš ml., ktorý nastrieľal 33 terčov.

  Konečné umiestnenie strelcov:

 1. Lukáš Lenčéš  – 35 terčov
 2. Ing. Tomáš Stanko – 35 terčov
 3. Ing. Jozef Ďuriš – 33 terčov
 4. Miloš Mako  – 32 terčov
 5. Róbert Ďurík  – 30 terčov
 6. Matúš Slažanský a Pavel Javorčík st.  – 30 terčov
 7. Ing. Jozef Stanko  – 28 terčov
 8. Igor Arpáš  – 26 terčov
 9. Marián Fülöp  – 26 terčov
 10. Ing. Igor Guttman – 26 terčov
 11. Róbert Belan – 26 terčov
 12. Mgr. Richard Ivančo a Andrej Vašš – 25 terčov
 13. Jana Barantalová – 24 terčov
 14. Ladislav Banás ml. – 24 terčov
 15. Dávid Bencz – 23 terčov
 16. Pavel Mariš – 23 terčov
 17. Gabriel Sőttö – 22 terčov
 18. Mgr. Marek Szalai – 22 terčov
 19. Jozef Bíro – 21 terčov
 20. Marián Lenčéš – 21 terčov
 21. Marián Fraňo – 20 terčov
 22. Peter Belan – 20 terčov
 23. Adam Bartovič – 20 terčov
 24. Igor Bíro – 20 terčov
 25. Patrik Lenčéš – 19 terčov
 26. Pavol Javorčík ml. – 19 terčov
 27. Július Šrank – 18 terčov
 28. Jozef Páleník ml. – 18 terčov
 29. Ing. Ladislav Jančovič – 18 terčov
 30. Ing. Pavol Fülőp – 16 terčov
 31. Štefan Slažanský ml. – 15 terčov
 32. Peter Škula – 14 terčov
 33. Miroslav Majerčík – 14 terčov
 34. Ivan Hýbela – 10 terčov
 35. Jakub Mihál – 3 terče

Prví traja víťazi boli odmenení pohármi, pamätnými diplomami a vecnými cenami. Súťažiaci umiestnení na štvrtom a piatom mieste získali pamätné diplomy a symbolické vecné ceny.

Záverom by sme sa chceli poďakovať majiteľovi strelnice, pánovi Ing. Jozefovi Ďurišovi ml., za umožnenie zrealizovať preteky v jeho krásnom areáli a za starostlivosť o nás.

Poďakovanie patrí členom streleckej komisie OkO SPZ Nitra, rozhodcom, zamestnankyniam kancelárie OkO SPZ Nitra a všetkým súťažiacim za ich účasť.

Veľmi nás teší počet zúčastnených záujemcov pretekov  a najmä „omladenie“ súťažiacich strelcov.

Na záver prevolávame: „Strelectvu zdar!”

 

Fotogaléria: