Nitrianske a Slovenské poľovníctvo prišlo o významnú osobnosť. Zomrel prof. Imrich Točka, laureát Ceny mesta Nitry.

Dňa 9. mája 2020 vo veku nedožitých 79. narodením navždy opustil svojich blízkych a aj poľovnícku komunitu prof. Imrich Točka – nielen významný predstaviteľ poľovníckeho hnutia a osvety, ale aj zanietený pedagóg, regionálny historik, spisovateľ, numizatik a záchranca kultúrnych pamiatok. 

Vo svojej výskumnej oblasti na SPU v Nitre bol autorom, resp. sa autorsky spolupodieľal, na tridsiatich odborných publikáciách a ďalších desiatkach článkov v odborných periodikách. Po odchode do dôchodku bol autorom vyše dvadsiatky vedecko populárnych knižných diel z oblasti poľovníctva, regionálnej histórie, kampanológie a numizmatiky, z ktorých veľkú časť vydal vo vlastnej réžii.

Angažoval sa v zväzovom poľovníckom hnutí. V roku 2000 sa významnou mierou zaslúžil o založenie Obvodnej poľovníckej komory v Nitre, kedy stal sa jej prvým predsedom.

Medzi jeho najvýznamnejšie knižné diela z oblasti poľovníctva patria publikácie Základy poľovníctva (1970, spoluautor A. Bakoš), Poľovníctvo (1978, spoluautor A. Bakoš), Nitrianske poľovníctvo (2013) a Poľovníckym chodníkom kráčali spolu s nami (2018).

Bol držiteľom Zlatej medaily Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku (2004) a tiež laureátom Ceny mesta Nitry za celoživotný príspevok ku kultúrnemu rozvoju a propagácii mesta a záchrane kultúrneho dedičstva (2016).

 

ČESŤ JEHO PAMIATKE!

 

POSLEDNÁ ROZLÚČKA so zosnulým bude v piatok 15. mája 2020 o 11:00 h v Nitre na Mestskom cintoríne.

Parte na stiahnutie (JPG, 484 kB)

 

Publikované dňa v kategórii Kancelária.