Naše prvé stretnutie so žiakmi Základnej školy Na Hôrke v Nitre I. stupeň

Posledný marcový deň v dopoludňajších hodinách Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Nitra a Obvodná poľovnícka komora Nitra zorganizovali besedu o poľovníctve so žiakmi I. stupňa v ZŠ Na Hôrke v Nitre.

Začali sme našu besedu o poľovníctve úvodom učenie hrou, komunikácia a záujem žiakov bol veľký. Reagovali na moje slová, hlásili sa o odpovede. Počúvala som ich názory, vedeli pekne svojimi slovami opísať ako oni vidia prírodu a ako vnímajú zvieratká okolo nás. Dozvedeli sa zaujímavé informácie, kde v prírode zvieratká žijú a kde sa skrývajú, že nás zvieratká počujú aj keď ich my ľudia nevidíme. Vedeli rozdiel medzi lesom, lúkou, potôčikom, riekou a veľmi ich zaujalo nové slovo „remízka“. Žiaci si vypočuli  príbeh o bažantovi poľovnom a sliepke, prečo sa farebne od seba odlišujú a vedeli reagovať aj na moju otázku ako počasie ovplyvňuje prírodu. Dozvedeli sa ako sa my o zvieratká staráme, ako človek postupne prírodu mení. Čistá príroda a čistý revír žiakom nie sú ľahostajné, rozrozprávali sa koľko odpadkov videli v ich okolí v prírode, vedeli pohotovo reagovať kam aké odpadky patria a aké je dôležité ich triediť.  

Mgr. Richard IVANČO predseda OkO SPZ Nitra a OPK Nitra sa prihovoril žiakom s kožušinou líšky v ruke. Niektorí žiaci videli líšku po prvý krát, prezerali si líščí kožuch a pozorne počúvali. Mali možnosť vidieť stopu líšky a ďalej sa rozprávali, aké ďalšie stopy videli v prírode, aký je rozdiel medzi stopou srnca, jeleňa a diviaka, a ktoré iné stopy zveri ešte poznajú. Opísali si zvieratká podľa stôp. Zhody srnca a jeleňa sa im páčili, porovnali si rozdielne parohy.  Príbehom o srncovi boli žiaci nadšení. Dozvedeli sa čo je to lyko na paroží srnca. K stopám si mohli vypočuť i ukážky vábenia jeleňa, srny, srnčaťa. Žiaci pohotovo odpovedali na otázky. Vedeli niektoré zvuky správne priradiť. Vypočuli si ako sa zvieratká medzi sebou dorozumievajú, aký má vábenie význam a kedy sa to v prírode deje. Čo počujú v lese pri vábení jeleňa, ako medzi sebou samce jeleňov v ruji bojujú a prečo.

Nasledovala diskusia s predsedom kynologicko – streleckej komisie OkO SPZ Nitra a kynologickej komisie OPK Nitra Ladislavom BANÁSOM ml. o našich poľovne upotrebiteľných psoch. Oslovil žiakov vtipne k mojej poznámke nemecký krátkosrstý stavač, aký má výborný čuch – práca nosom a vystavovanie je devíza týchto psíkov. Žiakom vysvetlil, že my vidíme iba vystavovať psíka, ale nevidíme ukrytú zver, na ktorú nás vystavovaním upozorňuje. Pre poľovníka je to dôležitý štvornohý pomocník. Žiaci vedeli reagovať, aké ďalšie plemená psíkov ešte poznajú a vedeli opísať ich rozdiely ako stavbu tela, sfarbenie a pod. Žiaci sa oboznámili s charakteristikou poľovne upotrebiteľných plemien ako sú stavače, farbiare, duriče, sliediče, jazvečíky, teriéry, prinášače – retrívre. História týchto plemien psov a ich šľachtenie pre ich vlastnosti pri love zveri. Dozvedeli sa aký je rozdiel medzi vysokým nosom a vytrvalým sledovaním. Po našej teoretickej časti sme sa so žiakmi presunuli na školský dvor. Mali možnosť vidieť ukážky kynológie v praxi. Zoznámili sa so sučkou Dolly a psíkom Hagridom z chovnej stanice z Banásovho dvora. Žiaci nadšene sledovali povely, aportovanie a asistovali pri dávaní povelov psíkom. Tešili sme sa obdivu od žiakov a na záver sme sa rozlúčili.

Poďakovanie bolo vzájomné a úprimné. Ďakujeme za spoločné chvíle. Vďaka patrí pani riaditeľke Mgr. Dane Halajovej, pani PaedDr. Lenke Vivodíkovej a ostatným pedagogičkám I. stupňa na Základnej škole Na Hôrke.

 

                                                          Klaudia BALKOVÁ
                                                               predsedníčka
                                                 Osvetovej komisie OkO SPZ Nitra     

 

FOTOGALÉRIA:
foto Klaudia Balková