Naše prvé stretnutie na besede so žiakmi I. stupňa Základnej školy v Alekšinciach

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Nitra a Obvodná poľovnícka komora Nitra zorganizovali dňa 30. novembra 2022 besedu o poľovníctve so žiakmi I. stupňa na Základnej škole v Alekšinciach.

Našou dobrovoľnou činnosťou OSVETY o poľovníctve sme so žiakmi nadviazali komunikáciu o prírode a vzťahu človeka k svojmu okoliu. Reakcie žiakov boli srdečné. Moje zelené srdce sa zaradovalo. Ich  zvedavé oči pozorne sledovali môj príbeh osvety. Príbeh o bažantoch doplnil Mgr. Richard IVANČO, predseda OkO SPZ Nitra, ktorý je zároveň predsedom OPK Nitra. Žiaci sústredene odpovedali na otázky. Bolo vidieť, že sme ich zaujali.
Odovzdala som slovo  pánovi Ladislav BANÁS ml. predseda Kynologicko – streleckej komisie OkO SPZ Nitra, predseda kynologickej komisie OPK Nitra im predviedol ukážky z kynológie. Oslovil žiakov a pokračoval v príbehu z kynológie. Pýtal sa žiakov aké skúsenosti majú so psíkmi. Aké plemená poznajú. Vedeli vymenovať niektoré plemená. Žiaci sa pochválili aké majú doma. Komunikovali a pozorne počúvali. Rozprával vtipne. Žiaci sa dozvedeli prečo sa stavače nazývajú stavače. Ďalej sa dozvedeli na čo poľovníkom slúžia jazvečíky a ostatné plemená. Ako sa dajú vycvičiť naši štvornohí priatelia.
V našom príbehu pokračovala Ing. Hana HUSÁROVÁ, PhD. členka Osvetovej komisie OkO  SPZ Nitra. Žiakov sa spýtala na stopy zvery, niektorí žiaci vedeli ihneď reagovať a iní zase vedeli stopy zvery po prvý krát. Pre porovnanie sa žiakov spýtala na podobné stopy. Aký rozdiel vidia, či si dokážu predstaviť o akú zver ide. Mala pomôcky zhody jeleňa, srnca. Vysvetlila im čo je to raticová zver. Kožušiny, lepky ich zaujali. Opísala im zvieratká vtipnou formou. Zazneli slová veverička, bažant, líška, kuna, tchor, … Dozvedeli sa, že žijú spolu s nami v našom okolí.
Ďalej v našom zaujímavom príbehu osvety pokračoval Mgr. Richard IVANČO. Prvú pomôcku vábničku na kačice si vypožičal od Ing. Jána JAVORČÍKA podpredsedu OkO SPZ Nitra a predsedu Legislatívnej komisie OkO SPZ Nitra. Reakcia žiakov bola fantastická. Smiech sa ozýval a ich oči zažiarili radosťou. Predviedol vábenie diviačej zvery, jeleňa, srny, vrešťadlo zajaca, piskot myši… príbeh pokračoval v besede so žiakmi. Vysvetlil im ako sa zvieratá dorozumievajú. Pýtal sa či už počuli tieto zvuky v prírode. Niektoré zvuky počuli po prvý krát. Iní ihneď zdvihli ruku a hlásili sa o odpoveď.
Nasledovalo zoznámenie sa s mladým psíkom Zikom, ktorého predstavil jeho majiteľ a cvičiteľ pán Róbert ĎURÍK, podpredseda OPK Nitra a predseda Osvetovej komisie OPK Nitra. Ziko si hneď získal srdcia detí, je veľmi kľudnej a rozvážnej povahy, vôbec mu neprekážal krik detí a ich objímanie. Kynológia v praktickej časti pokračovala vonku. Ukážky predviedli páni Róbert ĎURÍK so psíkom Zikom a Ladislav BANÁS ml. so sučkou Dolly a psíkom Hagridom. Psíky si žiakov hneď získali a vzájomne si vymieňali obdivné pohľady. Pozorne sledovali ich prácu. Aportovanie, oznamovanie, základné povely. To všetko žiakov veľmi zaujímalo. Dokonca sa hlásili a asistovali pri poveloch. Všimla som si rodičov, ktorí z diaľky sledovali ukážky z kynológie. Žiaci odchádzali postupne domov. Chceli byť čo najdlhšie pri psíkoch.
Na záver posledná rozlúčka žiakov. Úprimné poďakovanie patrí pani riaditeľke Mgr. Martine Zúdor Kapitánovej, pani zástupkyni PaedDr. Daniele Kušnírovej a vychovávateľke Bc. Kristíne Arpášovej.    

                                                                                         

                                                                      Klaudia BALKOVÁ
                                                                          predsedníčka
                                                           Osvetovej komisie OkO SPZ Nitra

 

FOTOGALÉRIA: