Beseda o kynológii so žiakmi Základnej školy v Nitrianskych Hrnčiarovciach I. stupeň

So žiakmi ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce sme sa už v tomto roku stretli, ale tentokrát sme v mene Slovenského poľovníckeho zväzu, okresnej organizácie Nitra a Obvodnej poľovníckej komory Nitra dňa 31. marca 2023 zorganizovali v poobedňajších hodinách besedu o poľovníckej kynológii pre žiakov I. stupňa v ZŠ v Nitrianskych Hrnčiarovciach.

Stretnutie viedol predseda oboch kynologických komisií v okrese Nitra Ladislav BANÁS ml. Hneď na začiatku zoznámil žiakov so sučkou a psíkom nemeckého krátkosrstého stavača – Dolly a Hagridom z Banásovho dvora a radosť zo stretnutia bola vzájomná. Na úvod žiakov oslovil s otázkou, prečo sú pre nás psíky také dôležité. Diskusia so žiakmi pokračovala ďalej o plemenách psíkov, kedy žiaci vymenovávali, ktoré plemená poznajú.

Počas celého rozprávania deti sledovali a hladkali psíky. Dozvedeli sa, ktorý zmysel majú najviac vyvinutý, čuch, sluch alebo oči? Ako poľovníci pracujú so psíkmi, pomôcky pre aportovanie im boli vzácne. Niektorí žiaci prejavili záujem pri asistovaní pri poveloch, iní sa pozerali a sledovali ich prácu. Vysvetlili si rozdiel medzi plemenami, vymenovali aké ďalšie psíky ešte poznajú a aké majú niektorí žiaci doma. Dozvedeli sa všetko o starostlivosti o poľovné psíky. Veľmi ich zaujali ukážky vedenia pri nohe na posliedke, odloženie, ako aj hlásenie a oznamovanie štekaním. Videli v praxi kynologickú prácu. Veľkú radosť z aportovania predviedol psík Hagrid. Dolly bola zase úžasná v oznamovaní raticovej zveri – srnca. Pri oboch ukážkach bolo vidieť ako si s vodičom rozumejú, vnímajú jeden druhého. Kontakt so žiakmi bol skvelý. 

Žiaci odchádzali postupne domov. Niektorí chceli byť čo najdlhšie pri psíkoch, ale nakoniec sme sa museli predsa len so všetkými rozlúčiť.

Veľká vďaka za možnosť predviesť žiakom poľovnícku kynológiu v praxi patrí pani riaditeľke Mgr. Soni Pastierovej, pani vychovávateľke PaedDr. Drahomíre Némethovej a taktiež ostatným pedagogičkám I. stupňa ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce.  

           

                                                          Klaudia BALKOVÁ
                                                              predsedníčka
                                               Osvetovej komisie OkO SPZ Nitra       

 

FOTOGALÉRIA:
Foto: Klaudia Balková