Beseda so žiakmi zo Základnej školy Tulipánovej v Nitre

Dňa 16. novembra 2022 sme mali možnosť zaujať žiakov na besede o prírode a poľovníctve. Náš tím zo Slovenského poľovníckeho zväzu – Okresnej organizácie Nitra predviedol ukážky žiakom.

Ako prvá som oslovila žiakov ja hravou formou komunikácie. Reagovali odpoveďami  i otázkami. Venovali sme sa téme: príroda, zvieratká a poľovníctvo. Moja vizualizácia ich zaujala, ich zvedavé oči ma pozorne sledovali.  Zistila som, že im nie je ľahostajná príroda a zvieratká. Veľmi dobre vnímajú svoje okolie, majú svoje názory a reakcie. Vedia veľmi dobre reagovať na podnety.

Ako druhá v poradí žiakov oslovila Ing. Hana HUSÁROVÁ, PhD., členka osvetovej komisie OkO  SPZ Nitra a ako vždy si deti ihneď získala. Najväčší úspech mali kožušiny a žiaci prejavili svoju radosť a emócie. Pýtali sa a ona im s úsmevom a radosťou odpovedala. Stopy zvery ich zaujali a pozorne počúvali. Úžasne a vtipne opisovala zvieratká. Boli prekvapení, že podľa stopy sa môžu dozvedieť o celom zvieratku. Vysvetlila im v akom prostredí medzi nami žijú.

Tretím v poradí bol Mgr. Richard IVANČO, predseda OkO SPZ Nitra, ktorý je zároveň predsedom Obvodnej poľovníckej komory Nitra. Bol pripravený a predviedol vábenie zvery. Začal vrešťadlom zajaca poľného a vysvetlil aký predátor v tomto prípade reaguje na zvuk. Žiaci boli prekvapení, že na tento zvuk reaguje líška. Povedal i to prečo sa to tak deje. Nasledovala ukážka diviaka, na ktorú sa ihneď hlásili deti a pohotovo odpovedali. Ďalšia bola ukážka, zvuk jeleňa, srnčaťa, lišiaka…  Dozvedeli sa, ako sa medzi sebou dorozumievajú zvieratká. Ich signály a zvuky boli pre žiakov zaujímavé.

Ďalšia pomocná ruka v našom tíme bol Ing. Ján JAVORČÍK, podpredseda OkO SPZ Nitra a predseda legislatívnej komisie OkO SPZ Nitra. Pozorne a ochotne pomáhal s mojimi poľovníckymi rekvizitami. S úsmevom reagoval.

Na záver sme pre žiakov mali prekvapenie, pán Ladislav BANÁS ml. predseda kynologicko – streleckej komisie OkO SPZ Nitra a predseda kynologickej komisie OPK Nitra, im predviedol ukážky z poľovníckej kynológie. Žiakov ihneď zaujal. Sučka menom Dolly a psík menom Hagrid si užívali kontakt so žiakmi, ich pohladenie sa im veľmi páčilo. Dolly predviedla oznamovača srnčej zvery na výbornú. Bolo vidieť jej rešpekt a radosť pracovať so svojím vodičom. Hagrid temperamentný psík aportoval kačicu, pomôcku odovzdal vodičovi s úžasnou radosťou. Deti sa približovali bližšie a bližšie, chceli všetko vidieť. Kontakt so psíkmi mali niektoré po prvý krát. Bolo vidieť ako si navzájom vymieňali očné radostné kontakty.

Naša odmena od žiakov bola ich úprimné úsmevy a nakreslený obrázok srnka, poľovník, zajac, psík, slimáčik, vtáčik na strome, slniečko a obláčiky od Terezky za čo jej veľmi pekne ĎAKUJEME.
Veľká vďaka patrí pani riaditeľke PaedDr. Márii Sailerovej, vychovávateľkám PaedDr. Oľge KrúpovejMonike Myšiakovej, ostatným pedagógom, pani zástupkyni pre I. stupeň, pánovi zástupcovi pre II. stupeň  a zúčastneným žiakom.

Úžasná energia detí. Vzájomne sme sa spoznali a naše spoločné objavovanie, dobrodružstvá v prírode budú pokračovať.

 

                                                     Klaudia BALKOVÁ
                                                            predsedníčka   
                                             Osvetovej komisie OkO SPZ Nitra    

Fotogaléria: