Beseda so žiakmi Základnej školy Benkovej v Nitre

Dňa 27. apríla 2023 Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Nitra a Obvodná poľovnícka komora Nitra zorganizovali besedu so žiakmi I. stupňa Základnej školy Benkova v Nitre.

Rozdelili sme sa do troch skupín.
V prvej skupine oslovila žiakov Ing. Hana HUSÁROVÁ, PhD., členka osvetovej komisie OkO SPZ Nitra. Hneď na začiatku žiakov upútala s komunikáciou k pobytovým znakom zveri – k stopám. Pre žiakov bol výraz pobytové znaky úplne nový pojem, ktorý veľmi rýchlo pochopili, ktorá stopa patrí ku ktorému druhu zveri. Podľa stôp im opísala zver a videli, že niektoré stopy sa trošku podobajú. Všimli si i rozdiely. Spoločne si pomenovali a opísali zver podľa parohov, po prvý krát videli  zhody jeleňa a daniela. Rozdiel im názorne ukázal Ing. Jozef LUŠŇÁK, PhD. člen osvetovej komisie OPK Nitra.  Mali možnosť vidieť kožušiny kuny, líšky, tchora…  Žiakov tiež zaujali lebky ondatry, kuny a líšky.

V druhej skupine vo vonkajšom areáli školy sa žiakom venoval Ladislav BANÁS ml., predseda kynologicko – streleckej komisie OkO SPZ Nitra, ktorý je i zároveň predsedom kynologickej komisie OPK Nitra. Prvé stretnutie žiakov a zoznámenie sa s plemenom nemecký krátkosrstý stavač, a to so psíkom Hagridom a sučkou Dolly z chovnej stanice Z Banásovho dvora. Kontakt medzi žiakmi a psíkmi bol úžasný. Žiaci sa dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácii, starostlivosť o psíky ich veľmi zaujímala. Rozprávanie na tému poľovnícka kynológia ich bavilo, taktiež práca psíkov v praxi –  aportovanie, odovzdanie, hlásenie, oznamovanie. Mali možnosť vidieť spoluprácu vodiča a psíka. Niektorí žiaci sa odvážili psíky pohladkať, iní len s rešpektom sledovali alebo si vyskúšali prevziať odovzdanie aportu od psíka. Všetci to zvládli výborne a s radosťou, kynologický zážitok bol pre žiakov naozaj skvelý zážitok.

Tretiu skupinu žiakov som privítala ja, na začiatok som ich oslovila besedou o poľovníctve – učenie hrou. Reagovali na moje podnety a otázky, vedeli správne odpovedať. Nebáli sa prejaviť a vysloviť svoje názory, žiaci boli spontánni. Prešli sme si krok po kroku náš príbeh. Dozvedeli sa ako sa staráme o zvieratká, ako ich chránime, čo znamená pre nás čistá príroda a čistý revír. Na moju komunikáciu nadviazal a oslovil žiakov Mgr. Richard IVANČO, predseda oboch okresných organizácii OkO SPZ Nitra a OPK Nitra. Vábenie zveri bolo pre žiakov niečo nové a pútavé. Pomenovať druh zveri podľa prejavu zvuku nie je ľahké, započúvali sa a hlásili sa o odpoveď. Zistili, že tieto komunikácie zveri sa nedejú náhodne a sú to dôležité a zaujímavé prvky pre nás ľudí, pretože vieme podľa nich identifikovať ich druh. Žiaci vedeli pomenovať aké druhy zveri žijú medzi nami, niektoré zvuky počuli iba raz v roku v prírode. Dozvedeli sa prečo sa to tak deje.

Všetky tri skupiny žiakov medzi nami rotovali, všetci mali možnosť zúčastniť sa našej spoločnej besedy o poľovníctve a poľovníckej kynológii. Pre žiakov to bola nová skúsenosť.

Dokumentáciu našich spoločných zážitkov s deťmi robila pani Ing. Dana MUSILOVÁ, referentka OkO SPZ Nitra.

Ďakujeme za krásne spoločné chvíle. Vďaka patrí pánovi riaditeľovi PaedDr. Róbertovi Harmatovi, pani vychovávateľke Mgr. Kataríne Fázikovej  a  ostatným pedagógom a pedagogičkám Základnej školy na Benkovej ulici v Nitre.

                                                        Klaudia BALKOVÁ
                                                            predsedníčka
                                            Osvetovej komisie OkO SPZ Nitra        

Fotogaléria:
Autorka Ing. Dana Musilová