Beseda o poľovníctve so žiakmi Základnej školy Nitrianske Hrnčiarovce

Dňa 30. januára 2023 sa konalo naše plánované prvé stretnutie so žiakmi. Náš tím tvorilo trio: Mgr. Richard IVANČO – predseda OkO SPZ Nitra, ktorý je zároveň predsedom Obvodnej poľovníckej komory Nitra,  Ing. Hana HUSÁROVÁ, PhD. – členka Osvetovej komisie OkO  SPZ Nitra a Klaudia BALKOVÁ – predsedníčka Osvetovej komisie OkO SPZ Nitra.

Po úvodnom predstavení som ako prvá nadviazala kontakt so žiakmi ja.
Pozorne počúvali, odpovedali, hovorili svoje názory. Hlásili sa o odpovede. Zistila som ako ich príroda zaujíma, že im nie je ľahostajné okolie kde žijú. Našou hravou formou sme si prešli ako nás vnímajú zvieratká, aj keď sú pred nami skryté a ako ich žiaci vnímajú. Vedeli pohotovo odpovedať. Spoločne sme komunikovali. Všetci vedia ako sa majú v prírode správať. Človek prírodu mení, chráni. Čistá príroda a čistý revír je pre žiakov samozrejmosťou. Aj keď v našom prostredí je veľa ľudí, ktorí sa správajú ľahostajne. Videla som to hlavne na reakciách žiakov, čo do prírody patrí a čo nie. My všetci sme tí, ktorí sú v prírode na návšteve. Naša starostlivosť a pomocná ruka. Niektorí žiaci vedeli presne pomenovať kŕmidlá pre vtáčiky, kŕmelce, napájadlá vody. Niektorí po prvý krát počuli o soľníkoch… Prekvapili ma ako pohotovo reagovali na poľovne upotrebiteľné psy, vedeli vymenovať aj niektoré plemená. Dozvedeli sa prečo sa stavač nazýva stavačom. Ich úsmev a radosť boli mojou odmenou.

Po mojej komunikácii so žiakmi pokračovala Ing. Hana HUSÁROVÁ, PhD.
Oslovila žiakov a spýtala sa ich či vedia ako môžu vnímať zvieratká v prírode. Dve slová: pobytové znaky. Tak to bolo pre žiakov niečo nové. Dozvedeli sa čo sú to stopy zvery. Hravou formou komunikovali a spoločne prichádzali k poznaniu prečo jedna stopa je otlačená s pazúrikmi a iná nie je. Čo znamenajú ratice a paratice. Tak to bola ďalšia nová informácia. Povedali si aký je rozdiel medzi stopou diviaka, jeleňa, srnca. Ich prekvapené tváre hovorili za žiakov. A zároveň to bolo ich odpoveďou. Zhody parohov jeleňa, daniela a srnca ich tiež veľmi zaujali. Dozvedeli sa, že srnčí paroh nie je od malého a mladého jeleňa, ako si niektorí žiaci mysleli. Počuli po prvý krát názov jelenča. Stopy pernatej zvery, tak na tie ihneď reagovali a odpovedali. Pýtali sa otázkami na rozdiely. Zaujali ich lebky líšky, ondatry, kuny,… kožušiny tchora, líšky a kuny videli po prvý krát. Pozorne počúvali. Dozvedeli sa aký je medzi nimi rozdiel. Akými znakmi vedia identifikovať šelmy. Podľa stôp zistia žiaci, ktoré zvieratká žijú medzi nami. Spoznajú ich v prírode.   

Záverom našu besedu o poľovníctve obohatil a doplnil  Mgr. Richard IVANČO.
Získal si ihneď pozornosť žiakov. Začal príbeh o vábení. Žiaci reagovali veľmi dobre. Hovoril v akom ročnom období môžu počuť zvuky, hlasy jeleňov. Poznamenal prečo sa to deje v prírode. Ukážka ich okamžite nadchla a fantasticky reagovali. Páčilo sa im napodobnenie ručanie jeleňa, vábenie diviaka ich veľmi pobavilo, toto vedeli i žiaci napodobniť. Dozvedeli sa, že zvukmi a hlasovými prejavmi zvieratká komunikujú medzi sebou. Prvý krát počuli vrešťanie zajaca. Bol to zaujímavý a nový zvuk. Vysvetlil žiakom aká šelma reaguje na vrešťanie zajaca. Napodobnil lišiaka, ktorý si hľadá svoju líšku a tiež piskot myši. Na záver si sami žiaci vypýtali ešte jednu ukážku. Ručanie jeleňa ich oslovilo. Všetci sme súhlasili, že to bol najkrajší zvukový prejav vábenia.

Na záver besedy pán predseda poďakoval pedagogičkám, vychovávateľkám a žiakom za ich pozornosť, milú spoločnosť a sústredenie. Poznamenal, že sa tešíme na naše ďalšie stretnutie s kynológmi.  

Moje poďakovanie patrí pani riaditeľke Mgr. Soni Pastierovej a pani vychovávateľke PaedDr. Drahomíre Némethovej.    

 

 

                                                                          Klaudia BALKOVÁ
                                                                               predsedníčka   
                                                                Osvetovej komisie OkO SPZ Nitra      

 

FOTOGALÉRIA: