REŽIM na pracoviskách EVIDENCIE ZBRANÍ A STRELIVA od stredy 27.01.2021

Pracoviská naďalej poskytujú služby len dopoludnia od 8:00 do 12:00 h.

Vstup od 27. januára 2021 umožnia len návštevníkom, ktorí sa preukážu niektorým z nasledovných dokladov:

  • potvrdením o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 vykonanom od 18. januára,
  • platným potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 3 mesiace,
  • dokladom o diagnostike ochorenia medzi 2. novembrom a 17.  januárom, 
  • dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, pričom od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Pracoviská evidencie zbraní a streliva neposkytujú služby vo štvrtok.

Neprijímajú žiadosti a nerobia žiadne úkony u osôb, ktoré sa nepreukážu niektorým z hore uvedených dokladov oprávňujúcich na vstup. Výnimkou sú úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do úschovy policajného útvaru, a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na policajnom útvare.

Pri úkonoch, ktoré podliehajú zákonným lehotám, postačí telefonické či elektronické oznámenie. Naďalej sa nevykonávajú ani skúšky odbornej spôsobilosti a obhliadky priestorov na zabezpečenie zbraní a streliva.

 

ZBRANE – Opatrenia na úseku dokladov a evidencii počas núdzového stavu

Z dôvodu, že držiteľom zbrojného preukazu a osobám, ktoré majú záujem odovzdať zbraň v rámci zbraňovej amnestie zrejme nie je jasné ako rešpektovať zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, tak aby to bolo v súlade s Uznesením vlády SR č. 1 zo dňa 6. januára 2021, k návrhu na zmenu prijatých opatrení – podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – v prílohe nájdete aktuálny príkaz prezidenta Policajného Zboru SR, týkajúci sa opatrení na úseku dokladov a evidencií počas núdzovej situácie. 

                                                                     Kancelária OPK Nitra

Na stiahnutie:

Opatrenia MV SR (pdf, 588 kB)

 

Publikované dňa v kategórii Kancelária.