POZVÁNKA na Okresné strelecké preteky na oblúkovej strelnici v Mojmírovciach

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Nitra organizuje Okresné strelecké preteky pre členov a  organizačné zložky SPZ OkO Nitra a členov OPK Nitra na asfaltové terče v stredu 8. mája 2019 na oblúkovej strelnici Poľovníckeho združenia SPZ Mojmírovce.

Organizačný výbor:
     Riaditeľ:               Mgr. Richard Ivančo
     Tajomník:             Rudolf Kráľovič
     Členovia:              Ing. Norbert Čanaky, Ladislav Banás a Jozef Pšenko
     Pokladníčka:        Mgr. Lucia Tatarkovičová
     Hlavný rozhodca: Ing. Vladimír Eliáš
     Rozhodcovia:       Ing. Jozef Stanko a Pavel Javorčík
     Zdravotný dozor:  MUDr. Ján Čanaky

PROPOZÍCIE”

Podmienky súťaže:
Zúčastniť sa môže len člen SPZ evidovaný v SPZ OkO Nitra, člen poľovníckeho združenia SPZ, ktoré je začlenené v organizačnej štruktúre SPZ OkO Nitra a člen OPK Nitra.
Ďalšou podmienkou účasti je vlastniť platný poľovný lístok a zbrojný preukaz.

Rozsah pretekov: 40 terčov OS

Na pretekoch sa strieľa podľa platného streleckého poriadku SPK.
Preteky sa uskutočnia za každého počasia. Najlepší pretekári budú odmenení vecnými cenami.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

Časový rozpis:
S t r e d a   8. mája 2019
7:30 – 8:00 hod. /prezentácia a vylosovanie poradia streľby
           8:10 hod. /otvorenie pretekov
         14:00 hod. /predpokladané ukončenie pretekov

Vklad na preteky: 12,- €

Srdečne Vás pozývame a prevolávame: “Strelectvu zdar!”

 

Na stiahnutie:

Propozície OSP na oblúkovej strelnici (pdf 148 kB)