POZVÁNKA na Farbiarske skúšky stavačov a farbiarske skúšky malých plemien

Oznamujeme širokej verejnosti, že Kynologická komisia pri Obvodnej poľovníckej komore v Nitre usporiada 

FARBIARSKE SKÚŠKY STAVAČOV a FARBIARSKE SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN 
v sobotu 23. júla 2022

v školskom revíri Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra (SPU Nitra) – Dvorčany (revír sa nachádza medzi obcami Nitra-Krškany a Ivanka pri Nitre).

Podrobné informácie o skúškach aj spolu s propozíciami nájdete na stránke OPK Nitra kliknutím na tento link.

Prevoláme “Poľovníckej kynológii zdar!”

 

Publikované dňa v kategórii Kancelária.