POZVÁNKA na Okresné strelecké preteky na strelnici v Hruboňove

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Nitra organizuje Okresné strelecké preteky jednotlivcov pre členov a  organizačné zložky SPZ OkO Nitra a členov OPK Nitra na asfaltové terče disciplína AMERICKÝ TRAP 50 v sobotu 27. apríla 2019  na strelnici Poľovníckeho združenia SPZ Topolina Šurianky – Hruboňovo.

Organizačný výbor:
Riaditeľ: Mgr. Richard Ivančo
Tajomník: Rudolf Kráľovič
Členovia: Matej Kučera, Roman Prostredný, Ladislav Banás a Ing. Miloš Mošať
Pokladníčka: Denisa Tomaničková
Hlavný rozhodca: Ing. Vladimír Eliáš
Ďalší rozhodca: Ing. Peter Kollár                                                    
Zdravotný dozor: zabezpečí PZ SPZ

PROPOZÍCIE:

Podmienky súťaže:

Hodnotení budú len členovia SPZ evidovaní v SPZ OkO Nitra, členovia PZ SPZ, ktoré sú začlenené v organizačnej štruktúre SPZOkO Nitra a členovia OPK Nitra.  Ďalšou podmienkou účasti je vlastniť platný poľovný lístok a zbrojný preukaz.

Rozsah preteku: 2 x 25 terčov

Štartovné: 15,- €                  

Na pretekoch sa strieľa podľa platného streleckého poriadku SPK. Preteky sa uskutočnia za každého počasia. Najlepší pretekári budú odmenení vecnými cenami.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

Vaša účasť na okresných streleckých pretekoch sa môže započítať ako absolvovanie kontrolných strelieb, ak dosiahnete v brokovej disciplíne 30 % zásahov. Kontrolnú streľbu a zároveň aj preukaz o kontrolnej streľbe nahrádza u členov SPK kvalifikačný preukaz držiteľa výkonnostnej triedy v príslušnej disciplíne (guľa, brok).

Časový rozpis:

S o b o t a         27. apríl 2019

8:00 – 8:30 hod./ prezentácia a vylosovanie poradia streľby

           8:35 hod./ otvorenie pretekov

Občerstvenie bude zabezpečené v areáli strelnice.

Srdečne Vás pozývame a prevolávame: “Strelectvu zdar!”

 

Na stiahnutie:

Propozície OSP Americký trap 50 (pdf, 579 kB)