OKRESNÉ STRELECKÉ PRETEKY dňa 22.8.2020 v Mojmírovciach

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Nitra usporiada
v sobotu 22. augusta 2020 
OKRESNÉ STRELECKÉ PRETEKY
na oblúkovej strelnici poľovníckeho združenia SPZ Mojmírovce.

Preteky sú prístupné členom evidovaných v SPZ OkO Nitra, členom poľovníckych združení SPZ začlenených v organizačnej štruktúre SPZ OkO Nitra a členom Obvodnej poľovníckej komory v Nitre.


Organizačný výbor:

  • riaditeľ/                Mgr. Richard Ivančo
  • tajomník/             Rudolf Kráľovič
  • členovia/              Ing. Norbert Čanaky a Ladislav Banás ml.
  • pokladníčka/        Mgr. Lucia Tatarkovičová
  • hlavný rozhodca/ Ing. Vladimír Eliáš
  • rozhodcovia/        Ing. Jozef Stanko a Ing. Peter Kollár
  • zdravotný dozor/  MUDr. Ján Čanaky


Podmienky súťaže:

Zúčastniť sa môže len člen SPZ evidovaný v SPZ OkO Nitra, člen PZ SPZ začlenených v organizačnej štruktúre SPZ OkO Nitra a člen OPK Nitra.
Ďaľšou podmienkou účasti je vlastniť platný poľovný lístok a zbrojný preukaz.

Rozsah streleckých pretekov: 40 terčov OS

Na pretekoch sa strieľa podľa platného streleckého poriadku SPK.
Preteky sa uskutočnia za každého počasia.
Najlepší pretekári budú odmenení vecnými cenami.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.


Časový rozpis:

sobota 22. augusta 2020
7:30 – 8:00 h    prezentácia a vyplosovanie poradia streľby
          8:10 h    otvorenie pretekov
        13:00 h    predpokladané ukončenie pretekov

Vklad na preteky: 12,- €

 

Propozície OSP OS v Mojmírovciach na stiahnutie (pdf, 361 kB)

 

Prevolávame: “Strelectvu zdar!”

                                                                        kancelária OkO SPZ Nitra