FARBIARSKE SKÚŠKY stavačov a malých plemien dňa 18.7.2020 v Lukáčovciach

Oznamujeme širokej kynologickej verejnosti, že kynologická komisia pri Obvodnej poľovníckej komore v Nitre organizuje farbiarske skúšky stavačov a farbiarske skúšky malých plemien v sobotu 18. júla 2020 so začiatkom o 7:30 h v poľovnom revíri v užívaní PS Lupol Lukáčovce.

Podrobné informácie o podmienkach kynologických skúšok a propozície záujemcovia nájdu na stránke Obvodnej poľovníckej komory v Nitre.

Prevolávame “Kynológii zdar!”